היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 981
עבודה מס' 69987
סקירה של מספר מקורות.
1,538 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69985
בחינת מאפייני עבודה של מתרגמי כתוביות סדרות טלוויזיה אמריקאיות בצרפת.
7,332 מילים (כ-22.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69958
כיצד ניתן לאכוף את הפעילות התקשורתית בכדי להבטיח באופן מידתי את ביטחון המדינה?
9,667 מילים (כ-29.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69957
בדיקת שני תשדירים על 11 נהגים.
12,681 מילים (כ-39 עמ'), 133 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69956
ניתוח שש כתבות של העיתונאי והפובליציסט גדעון לוי על נושא הסכסוך הישראלי פלסטיני.
3,378 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69955
ניתוח תוכן של פרק מן הסדרה, תוך כדי יישומן של שלוש תיאוריות\מושגים מתחום הפסיכולוגיה החברתית.
1,189 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69954
ניתוח התכנית בהקשר של יחסי הגומלין שבין המשתתף בניסוי השעשועון (הפרט) לבין אמצעי התקשורת (הארגון).
2,889 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69953
דיון בסרט בהיבט של דוקו-אקטיביזם.
2,936 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69946
ניתוח תוכן לשתי תחנות רדיו: "קול הקמפוס" ו-גלגל"צ.
4,893 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 981