עבודות [82-90] מתוך 725 :: [עמוד 10 מתוך 81]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 69382 SHOPPING CART DISABLED
קבלת החלטות - אפקט הוודאות וניכוי היפרבולי, 2012.
סקירה היסטורית, סיבתיות והשלכות נורמטיביות.
4,416 מילים (כ-13.5 עמודים), 36 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא להציג קשר סיבתי בין שני תהליכים קוגניטיביים בעלי חשיבות כלכלית: הראשון -אפקט הוודאות שהוצג לראשונה על-ידי Kahneman and Tversky (1979) כחלק ממודל "תורת הערך" שהינו מודל אלטרנטיבי להחלטות בתנאי סיכון. אפקט הוודאות הוא הנטייה של פרטים לייחס לירידה בהסתברות ממצב של וודאות מלאה למצב של אי וודאות משמעות רבה יותר, בהשוואה לשינוי בהסתברויות של מצבים לא וודאיים. השני -"ניכוי קוואזי-היפרבולי" שכיום הינו המודל המקובל ביותר לקבלת החלטות בין זמניות בעקבות מאמרו של  (Laibson (1997, אשר מניח ששיעור הניכוי (הנטייה לייחס לצריכה עתידית ערך פחות), פוחת בחלוף הזמן. על מנת להציג קשר סיבתי זה באופן קוהרנטי ועצמאי נסקור בקצרה את הספרות הפסיכולוגית והכלכלית של קבלת החלטות בתנאי אי וודאות וקבלת החלטות בין-זמנית בדגש על שני האפקטים הללו. לסיום נראה כי אפקט הוודאות הינו המקור לניכוי קוואזי-היפרבולי (על פי המאמר התיאורטי של Halevy (2008) והמאמר האמפירי של Keren and Roelofsma (1995) ונערוך דיון בנוגע להשלכות הנורמטיביות של קשר סיבתי זה.

תוכן העניינים:
תמצית
1. הקדמה
2. קבלת החלטות רציונאלית
2.1 קבלת החלטות רציונאלית בתנאי אי וודאות- תיאורית תוחלת התועלת.
2.2 קבלת החלטות רציונאלית בבחירה בין-זמנית - מודל התועלת המנוכה.
3.  סתירת המודלים הקלאסיים כמודלים פוזיטיביים  והכללתם.
3.1 ראיות סותרות למודל תוחלת התועלת והכללתו
3.1.1 אפקט הוודאות
3.2 ראיות סותרות למודל התועלת המנוכה
3.2.1 מודל היפרבולי לעומת מודל קוואזי היפרבולי
4.  אפקט הוודאות כמקור לניכוי קוואזי היפרבולי.
5. דיון נורמטיבי סביב הקשר הסיבתי ומיקומו בספרות
6. סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המודל הבסיסי של קבלת החלטות רציונאליות, עליו מתבססים כל המודלים הקלאסיים, מניח שתי הנחות פשוטות לגבי התנהגות הפרטים (ראה Varian 1992):
1. בכל קבוצת אלטרנטיבות, הפרט בוחר לפחות אלטרנטיבה אחת.
2. אם בסיטואציה מסוימת הפרט בוחר את אלטרנטיבה x כאשר אלטרנטיבה y אפשרית (ואינו בוחר את אלטרנטיבה y), הוא תמיד יעשה כן (קרי לעולם לא יבחר את אלטרנטיבה y כאשר x אפשרית).
 
עבודה מס' 69372 SHOPPING CART DISABLED
כלל בחירה אופטימלי בוועדות במקרה של בחירה דיכוטומית, 2011.
סקירת מודלים.
8,151 מילים (כ-25 עמודים), 7 מקורות, 318.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ועדה היא קבוצה של אנשים אשר מטרתם לבחור באלטרנטיבה הטובה ביותר מכל אלה שמוצגות בפניהם. כל אחד מחברי הוועדה הינו בעל העדפות אישיות שלו. פרטים שונים יכולים להיות בעלי כישורי החלטה שונים, תלוי בידע וניסיון שיש להם בתחום. עבודה זו עוסקת בבחירה דיכוטומית. במצב זה חברי ועדה בוחנים הצעה מסוימת ומחליטים האם להצביע בעד או נגד ההצעה.
לבחירות של ועדות יש השפעה ניכרת על חיי כל אחד מאיתנו ועל חיי החברה בכלל. אנו נתקלים בוועדות בתחומים רבים: ממשל ופוליטיקה, מערכת משפט, רפואה, צבא, השכלה. לכן המטרה היא להגיע לבחירה יעילה, בחירה שתביא למקסימום תועלת חברתית. ניתן למדוד את יעילות הבחירה של ועדה בדרכים שונות. ניתן לומר כי הבחירה יעילה כאשר היא מביאה לרווחת החברה כולה. לחילופין, ניתן לבחון את יעילות הבחירה באמצעות קריטריון של שוויוניות, כלומר האם העלות והתועלת מהבחירה מתפלגת בצורה אחידה, שוויונית בין הפרטים בחברה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. כללי בחירה בוועדות
4. כלל הבחירה האופטימלי
*כלל הבחירה הראשון הטוב ביותר
*כלל הבחירה השני הטוב ביותר
*המודל
*אנונימיות כתמריץ להצבעה אסטרטגית
*הימנעות מהצבעה
5. כלל בחירה המשיג את מירב תועלת חברתית
*המודל
6. השפעת דיון מוקדם על החלטות הוועדה
7. סיכום וביקורת
8. רשימת מקורות

מתוך העבודה:
בעבודתי אתייחס למספר מאמרים אשר חקרו כללי בחירה אופטימליים בוועדות. בפרק זה אערוך סקירה של מאמרים אלה.

מאמר של Ben Yashar & Milchtaich (2007) דן בשני כללי בחירה לוועדות, כלל הראשון וכלל השני הטוב ביותר. כלל ראשון הוא כלל הרוב המשוקלל, אשר לוקח בחשבון יכולות שונות של חברי הוועדה, לכן הכלל הזה אינו אנונימי. תחת כלל זה, הבחירה הרציונלית של חברי הוועדה היא להצביע לפי דעותיהם, כלומר הצבעה אינפורמטיבית. הדבר אינו נכון במקרה של בחירה אנונימית, אז יש לחלק מחברי הוועדה תמריץ להצביע באופן לא אינפורמטיבי. במקרה זה מדובר בבחירה אסטרטגית, והכלל השני הטוב ביותר הוא כלל הרוב המשוקלל המיוחס.
 
עבודה מס' 69371 SHOPPING CART DISABLED
מה הגורמים שמשפיעים על מחירי הדיור בישראל? האם קיימת בועת נדל"ן בישראל?, 2011.
סקירת נתונים ועיבוד אקונומטרי באמצעות משוואת רגרסיה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמודים), 33 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדינת ישראל מאופיינת בשיעור גבוה מאוד של בעלי דירות, משקי בית שגרים בדירות שבבעלותם. המדיניות הממשלתית מכוונת ומעודדת את משקי בית לרכוש דירה.
בעשור האחרון תמונת המצב שונה לגמרי מהמדיניות הממשלתית כשהתמונה מתבארת רואים שהדור הצעיר לא יכול לממש את המדיניות שהתוותה הממשלה אף על פי שהכריזה על כוונתה להגדיל את מספר בעלי הדירות ולהקטין את מספר המתגוררים בשכירות.
בשנים האחרונות יש קושי רב לזוגות צעירים לקנות דירה ועקב כך הציבור טוען שיש בועת נדל"ן. לעומת זאת, לא קיים כל בסיס עובדתי לקיומה בועה בישראל: חוקרים, כלכלנים, אנשי פיננסים ואנשי נדל"ן בכירים אומרים בדיוק את ההפך שעדיין לא קיימת בועת נדל"ן בישראל.
הסיבות מהן נובעת הקפיצה החדה במחירי הדירות הן: מלאי דירות מצומצם בשוק הנדל"ן, מחסור מצטבר של 60 אלף דירות לפחות בשוק הנדל"ן ובנוסף לכך העובדה שמדי שנה נוספים למשק הישראלי 40 אלף משקי בית בממוצע לעומת 30 אלף יחידות דיור בשנה.
בשנים 2010-2008 הייתה כניסה מסיבית של רוכשי דירות להשקעה שהיוו כ-30% מכלל העסקעות בשנים אלו, הביקושים שהצטברו אם השנים וההיצע המצומצם גרם לעלייה חדה של מחירים.
משרד השיכון עוזר לאזרחים ע"י מענקים, תגמולים לעולים, ובעיקר על ידי משכנתאות אשר מוחזרות בריבית ריאלית נמוכה על פני עשרות שנים. המענקים גדולים במיוחד בעיירות פיתוח ובאזורי ספר שם ניתן לרכוש דירה כמעט ללא מזומנים. עם זאת השוק הוא שוק חופשי והמחירים נקבעים לפי היצע וביקוש. טיב המוצר הוא סובייקטיבי, במיוחד בנושאים כמו דירה- העדפות והשיקולים יכולים להיות רבים מאוד כגון: מיקום מרכזי, מיקום שקט, מחיר, גודל, מצב הדירה, מצב הבניין, גיל הבניין, תכנון אדריכלי, קירבה למטרד, כיווני אוויר, קבלן אמין, אור טבעי, נוף, אוכלוסיה, גינה צמודה, מחסן, מעלית, חניה צמודה, גימור פנימי, מספר שכנים מועט בבנין, חזית יחודית, מרפסות שמש גדולות, קירוי חיצוני יפה, כל הנתונים האלה באים בחשבון לקבלת החלטה נכונה מצד הצרכן שמעוניין בנכס (בורוכוב א', רבעון לכלכלה).

בעבודה זאת ארצה לבדוק מהם הגורמים המשפיעים על מחירי הדיור בישראל? והאם קיימת בועת נדל"ן בישראל?
נאספו נתונים מבנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2010-1983.
בעבודה אתאר חלק מהגורמים הרבים בעלי השפעה על מחירי הדיור בישראל -ההשערה היא כי בועת נדל"ן עדיין לא קיימת. מטרתי להסביר למה ואם בכל זאת קיימת אז רק בתחילת דרכה, ולמנות את הגורמים המשפיעים על מחירי הדיור בישראל.
לאחר מכן אבצע עיבוד אקונומטרי לאותם משתנים באמצעות משוואת רגרסיה, אשר תעזור למצוא גורם המנבא בצורה הטובה ביותר את עליית מחירי הדיור בישראל במהלך השנים.

מתוך העבודה:
צד ההיצע מושפע יותר משיקולים של הטווח הקצר .עקב בעיות של קושי בחיזוי הביקושים העתידיים לדירות וזמן הבניה הממושך יחסית הרי שרק עקב הגדלת הביקושים גדלים התחלות הבניה וכך גדל ההיצע. משך הבנייה בממוצא הוא כשנתיים בגלל משך זמן רב של בנייה נוצר מצב שהביקוש עולה על ההיצע ולכן המחירים מתחילים לעלות ( Raslanas, S., Tupenaite, L. and Steinbergas, T.2006).
 
עבודה מס' 69355 SHOPPING CART DISABLED
איך לעודד צמיחה ולצמצם אי שוויון ועוני, 2010.
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמודים), 13 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק במספר תהליכים ותופעות כלכליים: צמיחה, עוני, אי שוויון בהכנסות, אי שוויון בהשכלה. כמו כן, נרצה לבדוק האם קיים קשר ביניהם, ואם כן מה כיוונו.  בחרתי את הנושאים האלה כי לדעתי יש להם חשיבות רבה לכל כלכלה. צמיחה בת קיימא היא המטרה העיקרית של כל משק, ממשלות של מדינות רבות מחפשות באור נרות "מדיניות מעודדת צמיחה". מה באמת מעודד צמיחה ומה יכול לפגוע בה? מהם תפקידם של עוני ואי שוויון בנושא זה? קיימים מחקרים אמפיריים רבים אשר בדקו את הקשרים האלה.

נרצה לבדוק מהי השפעה של השקעה בהשכלה ואי שוויון בהשכלה על הצמיחה. ההנחה כי פרט אשר יקבל השכלה והכשרה מקצועית יוכל בעתיד להשתכר יותר, היא מציאותית בעיניי. האם באמת השקעה בהון אנושי מעודדת צמיחה כלכלית? מה קורה כאשר קיים אי שוויון בחלוקת הכנסות, כאשר השווקים אינן משוכללים ואין אפשרות ללוות ולהלוות כמה שרוצים, איך זה משפיע על הצמיחה?

שאלת המחקר: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
שיטת המחקר: סקירה של מספר מחקרים אמפיריים אשר בדקו השפעה של אי שוויון בהכנסות על הצמיחה, של אי שוויון בהון אנושי על הצמיחה, השפעה של פתיחות המדינות לסחר בינלאומי על אי שוויון וצמיחה, תוך הצגת המודלים אשר שימשו לאמידת משוואות הרגרסיה שבדקו את הקשרים הללו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 . עוני ואי שוויון
            מדידת עוני בישראל
            ממדי העוני ואי השוויון בישראל
            אפיון אוכלוסיית העניים בישראל
            מצבה של ישראל ביחס למדינות אחרות
            מדיניות לצמצום העוני
פרק 2. השפעה של גלובליזציה על צמיחה ועל עוני
            השפעת הגלובליזציה על הצמיחה
            השפעת הגלובליזציה על עוני ואי שוויון
פרק 3. השפעה של אי שוויון בהכנסות על הצמיחה
פרק 4. השקעה בהון אנושי והשפעתה על הצמיחה
פרק 5. הקשר בין אי שוויון בהשכלה לצמיחה
סיכום ומסקנות
נספח
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
גישה נפוצה אחרת למדידת עוני היא הגישה המוחלטת (האבסולוטית), הרואה בעוני תופעה של העדר אמצעים כלכליים לסיפוק צורכי המחיה הבסיסיים. על-פי גישה זו משפחה היא ענייה אם אין ביכולתה לרכוש סל מוצרים ושירותים בסיסי הדרוש לקיומה, והכנסתה אינה מספקת כדי להבטיח לה רמת חיים מינימלית.
 
עבודה מס' 69353 SHOPPING CART DISABLED
הצמיחה הכלכלית במשק והשפעתה על אי השוויון בהכנסה, 2011.
סקירת ספרות ובדיקה אמפירית לגבי המצב בישראל.
4,019 מילים (כ-12.5 עמודים), 8 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו הינה לבחון את הקשר בין צמיחה כלכלית  לבין אי השוויון במשק. לצורך הגדרת צמיחה השתמשנו בתוצר הלאומי הגולמי לנפש, כיוון שזהו המדד הנפוץ ביותר (אשר תפס את קידמת הבמה לאחר מלחמת העולם השנייה) למדידת הצמיחה בעולם. על מנת להגדיר את אי השוויון השתמשנו במדד ג'יני להכנסה פנויה אשר לדעתנו מבטא משתנה זה בצורה הטובה ביותר. בנוסף ניסינו להסביר את הגידול המתמשך באי השוויון בהכנסות במשק הישראלי כשלעצמו.
על מנת למדוד את השפעת הצמיחה הכלכלית על אי השוויון הכלכלי בהכנסות בישראל השתמשנו ברגרסיה אשר מדדה את הקשר בין תמ"ג לנפש, תל"ג, הגידול בתל"ג, הגירעון הממשלתי, אבטלה, והמדד המשולב (המשתנים המסבירים) לבין מדד ג'יני (המשתנה המוסבר) בין השנים 1985 ל- 2008. הסיבה להכנסת משתנים נוספים למודל הייתה על מנת לגרום למודל להיות מדויק ומובהק יותר מבחינה סטטיסטית.

מסקנותינו הינן שאכן יש קשר בין צמיחה כלכלית לגידול באי השוויון אשר נובע מניצול לא צודק ושוויוני של מקורות ההכנסה שנוצרים בזמן הצמיחה ובנוסף הוא נובע מהגדרה לא מדויקת של צמיחה, כלומר כנראה יש למצוא מדד אחר או לשדרג את התמ"ג על מנת להגדיר את הצמיחה בצורה מדויקת יותר ולאחר מכן לבצע מחקרים על השפעותיו על אי השוויון ומשתנים אחרים.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא (עפ"י http://www.kayamut.org.il/sites/default/files/article%20gdp.pdf)
סקירת ספרות
בדיקה אמפירית
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הנתונים הגולמיים אינם כלולים בעבודה ולא מצוין מקורם.

מתוך העבודה:
ההגדרה הבסיסית של המונח "צמיחה כלכלית" (Economic Growth) הינה גידול מתמשך של התוצר הלאומי. כיוון שהגדרה זו אינה אקסיומה אלא תוצאה של החלטה של גורם או כמה גורמים חשוב להבין את השתלשלות העניינים שהביאה להחלטה. בעזרת המאמר של (Cobb, Halstead & Rowe, 1995) אשר סקר את הנושא, נוכל להבין שהסיפור התחיל בשנת 1931, כאשר קבוצה של מומחים מהממשלה ומהמגזר הפרטי זומנו לשימוע של הקונגרס כדי לענות על שאלות בסיסיות על הכלכלה.
 
עבודה מס' 69352 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הגירת עבודה על משק סגור, 2012.
השפעות על התוצר הלאומי - סקירת ספרות, אמפירית ותיאורטית, בתחום כלכלת ההגירה ובניית מודל אשר מאפשר בחינה תיאורטית של נושא זה.
5,358 מילים (כ-16.5 עמודים), 20 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תופעת הגלובליזציה הביאה להתרחבות ניכרת של הסחר העולמי ולהגירה לצורכי עבודה. רמת החיים והשכר במדינות המפותחות גבוהה בצורה משמעותית מכפי זו הקיימת במדינות מתפתחות, ומושכות את תושבי הראשונות לחפש עבודה, ארעית ככל שתהיה, באחרונות. שכר הסף (Reservation wage) במדינות המתפתחות קטן משמעותית מכפי שכר המינימום במדינות היעד לעבודתם של המהגרים הפוטנציאלים, ולעתים רבות כישוריהם עולים על אלו של עובדי מקומיים בעלי רמת מיומנות דומה. מכאן, מתקיים חשש רב במדינות היעד מדחיקה של העובדים המקומיים משוק העבודה, ולירידה של כל מדרג השכר - עם השפעות שליליות על ממדי אי-השוויון בהכנסות והעלאת ההוצאות הציבוריות בנושא.
הניתוח הכלכלי הבסיסי מראה כי כניסת עובדים לא-מקומיים בעלי מיומנויות נמוכות משפיע על רווחתם של עובדים מקומיים במספר אפיקים. מחד גיסא, הם תחליפיים לעובדים מקומיים לא-מיומנים, ובכך פוגעים בהכנסתם ובאפשרויות התעסוקה שלהם. מאידך גיסא, מפני יחסי השלמה בין עובדים בלתי-מיומנים לעובדים מיומנים, הם משפרים את מצבם של האחרונים בשוק העבודה. פועל יוצא של מצב זה הוא העמקת הקיטוב בהתחלקות ההכנסות במשק, במקביל לשינוי הרכב הייצור לטובת ענפים עתירי עבודה והאטת קצב ההשקעה בהון בענפים שבהם מרוכזים מהגרי העבודה. מן הצד החיובי, מחיריהם של מוצרים ושירותים במשק יורד לרווחת כלל הציבור.
מכיוון ושכר העבודה במדינות המקור של העובדים נמוך בצורה משמעותית מכפי זה המתקיים במדינות היעד, היצע העבודה שלהם גבוה במיוחד (עבור משק קטן - קרוב לגמיש לחלוטין). המחשבה היא כי, במקרים של שוויון העדפות בין עובד מקומי לזר, מעסיקים יעדיפו בצורה מוחלטת את מהגר העבודה: לעתים קרובות ניתן יהיה להעסיק את מהגר העבודה שעות ארוכות (שבהן המקומיים אינם מורגלים, או מוכנים לשאת), ותשלומי הרווחה עבורם אינם זהים לאלה של המקומיים.
היצע העבודה של העובדים המקומיים אינו קשיח לחלוטין: ברור כי קיימת תועלת חיובית מפנאי, ובשילוב עם מנגנון תמיכה ציבורי (הבטחת הכנסה וקצבאות אבטלה) יש להיצע זה גבול תחתון. לעובדים המקומיים שכר סף המושפע הן מנדיבות מערכת הקצבאות הממשלתית והן משכר המינימום במשק.
המודלים התיאורטיים הקיימים מתמקדים בהשפעת כניסתם של מהגרי עבודה זמניים בעלי מיומנויות נמוכות על שכרם ורמות התעסוקה של מקומיים בעלי מיומנויות דומות. חלק ממודלים אלה (Johnson, 1980a,b) בוחנים את אפשרויות מערכת הרווחה להיטיב עם העובדים הבלתי מיומנים. אחרים (כדוגמת Gstach and Grandner, 1998) מנסים לבחון את השפעת כניסת מהגרי העבודה על רווחת כלל המשק, ובוחנים מצבים שבהם העובדים הבלתי-מיומנים יהיו מוכנים לאשר הגירת עבודה. עם זאת, מודלים תיאורטיים אלה מתעלמים מכך שמהגרי העבודה אינם נוטים להותיר את שכרם בתוך המשק, ובכך מקטינים את סך המקורות הזמינים למערכת הרווחה המקומית.
בפרק 2 נבחן את הספרות הכלכלית של כלכלת הגירה ואת המחקרים התיאורטיים המרכזיים בתחום של השפעת הגירת העבודה על כלכלות מקומיות. בפרק 3 נציג את המודל שבעזרתו נבחן את שאלות המחקר של עבודה זו, ובפרק 4 נציג את מסקנות המודל, וכן נבחן אותו על המשק הישראלי בעזרת הצבת נתונים רלוונטיים.

תוכן עניינים:
תקציר
רשימת טבלאות ואיורים
מינוח (רשימת סימנים)
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. המודל
4. ניתוח המודל
5. מסקנות המודל
6. סיכום ומסקנות
נספח - הוכחות מתמטיות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התיאוריה הכלכלית של הגירה גורסת כי פרטים המהגרים (בין אם שוקלים לעשות זאת או על ידי הגירה בפועל) שואפים להגדיל, או להשיא, את התועלת הצפויה לאורך חייהם (Sjaastad, 1962 הניח את הבסיס לתיאוריה זו, שהורחבה רבות על ידי Lucas (1985), Borjas (1992) ואחרים).
 
עבודה מס' 69345 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה בלתי פורמאלית והשפעתה על ההבדלים בין שיערי הצמיחה בעולם, 2011.
בדיקת יציבות השלטון באמצעות מדידת היקפו של המגזר הבלתי פורמאלי בכלכלה.
5,603 מילים (כ-17 עמודים), 21 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שלטון יציב, רמת שחיתות נמוכה ושמירה על זכויות קניין מהווים פלטפורמה הכרחית לצמיחה כלכלית. בעבודה זו ניסיתי לבטא את יציבות השלטון באמצעות מדידת היקפו של המגזר הבלתי פורמאלי בכלכלה. ההשערה היא שמדינות המאופיינות בנתח קטן של כלכלה בלתי פורמאלית הן המדינות שהשלטון בהן יציב, רמת השחיתות נמוכה וקיימת שמירה על זכויות קניין ומכאן הן צפויות להציג צמיחה כלכלית. יש לסייג ולומר שקיים חשש לאנדוגניות של המשתנה כלכלה בלתי פורמאלית ולכן התוצאות הן לא חד משמעיות. יחד עם זאת הן מאפשרות לומר שלכלכלה בלתי פורמאלית עשוייה להיות השפעה שלילית על התמ"ג ומכאן על הצמיחה.

בעבודה זו אנסה להסביר את שיעורי הצמיחה במדינות השונות באמצעות משתנים מוסדיים, משתנים גיאוגרפיים ומשתנים כלכליים, בהתבסס על עבודתו של Rodrik et al ולהוסיף משתנה המתאר את יכולתו של השליט לשלוט, כאשר המדד למשתנה זה הינו נתח הכלכלה הבלתי פורמאלית בתמ"ג. ההנחה היא שנתח קטן של כלכלה בלתי פורמאלית מבטא רמת שליטה טובה ומכאן צמיחה כלכלית ואילו נתח גדול של הכלכלה הבלתי פורמאלית מצביע על רמת שליטה נמוכה ושיעורי צמיחה נמוכים.

מתוך העבודה:
במאמרם, ניסו Rodrik et al. (2004) לבחון האם ובאיזו מידה מוסברת השונות הגבוהה של התוצר בין המדינות באמצעות כל אחד משלושת הגורמים הללו. בשל הקשרים הקיימים בין המשתנים הללו לבין עצמם וכן בשל בעיות של אנדוגניות, יש קושי אקונומטריה לזהות את האפקט הנקי של כל אחד מהם על התוצר. הקשרים האפשריים מוצגים באיור מס' 1.
 
עבודה מס' 69329 SHOPPING CART DISABLED
תכנית מהל"ב הישראלית: יעדיה, מטרותיה ותוצאותיה, 2012.
בחינת השאלה האם אימוץ תכנית מהל"ב הביא לשילוב מקבלי קיצבאות הבטחת הכנסה בשוק העבודה?
5,897 מילים (כ-18 עמודים), 18 מקורות, 324.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל להפעיל תוכנית לשילובם של מקבלי הבטחת הכנסה בשוק העבודה.
התוכנית "מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה", תוכננה ברוח תוכנית מהל"ב שהופעלה במדינת וויסקונסין שבארצות הברית.
התוכנית החלה לפעול באוגוסט 2005 מתוקף חוק ההסדרים לשנת 2004, כהוראת שעה לשילוב מקבלי גמלאות  בעבודה.
מטרתה העיקרית של התכנית היה ניסיון לחלץ את אוכלוסיית מקבלי גמלאות הביטוח הלאומי ממלכודת העוני, תוך כדי מתן עידוד לשילובם בשוק העבודה, הקטנת תלותם בקצבאות מהמדינה והעצמת עצמאותם הכלכלית. התוכנית הנה למעשה,  חלק מניסיונות העבר להתמודד עם מצוקת האבטלה ומקבלי גמלאות הבטחת הכנסה בגיל העבודה.

בעבודה זו אתן תחילה סקירה על קצבת הבטחת הכנסה, מאפייני מקבלי קיצבה זו ותמורות במדיניות הרווחה בנושא אבטלה והבטחת הכנסה. אחר כך אסקור את תכנית מהל"ב בארץ ובעולם ואדון בתהליך הטמעתה בארץ, כשלונותיה והישגיה.
באמצעות היבטים אלה אנסה לענות על שאלת המחקר:
האם אימוץ תכנית מהל"ב הביא לשילוב מקבלי קיצבאות הבטחת הכנסה בשוק העבודה?

תוכן עניינים:
מבוא
1. קצבת הבטחת הכנסה
1.1. הבטחת הכנסה, מהי?
1.2. חוק הבטחת הכנסה 1980 התשמ"א
1.3. מאפייני מקבלי גמלת הבטחת הכנסה
1.4. ביטוח אבטלה
1.5. תמורות במדיניות הרווחה בישראל בנוגע לאבטלה בכלל והבטחת הכנסה בפרט
2. תכנית מהל"ב, מטרות ויעדים
2.1. רקע היסטורי
2.2. הגורמים שהביאו לאימוץ תכנית מהל"ב בישראל
2.3. תכנית מהל"ב במדינות נוספות
3. תהליך הטמעתה של תכנית מהל"ב בישראל
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה.

מתוך העבודה:
מערכת הבטחת הכנסה היא רשת המגן האחרונה שנועדה להבטיח את קיומן של קבוצות אוכלוסייה שנקלעו למצבי מצוקה ואינן יכולות לקיים את עצמן בלא סיוע של הציבור. מערכת זו מספקת לקבוצות אלו הכנסה האמורה להבטיח להן קיום מזערי בכבוד.
 
עבודה מס' 69305 SHOPPING CART DISABLED
בחינת ביצועי תעודות סל לעומת קרנות נאמנות, 2010.
בחינת ביצועי קרנות הנאמנות בישראל ותעודות הסל בשנים 2003-2009 תוך שימוש במדדי ביצוע קלאסיים. המחקר כולל 58 קרנות נאמנות ו- 9 תעודות סל ב-2 סוגים של תנאי שוק: גאות ושפל.
10,525 מילים (כ-32.5 עמודים), 19 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתנו נערוך בחינת ביצועים של תעודות סל אל מול קרנות נאמנות תוך התמקדות בשאלת המחקר העוסקת בעיקרה במי ישיא תשואה גבוהה יותר. בד בבד, נבחן את יכולת ההתמדה של קרנות הנאמנות. נראה כי קרנות הנאמנות אשר מספקות ניהול שוטף של ההשקעות מאפשרות למנהל הקרן לרכוש רק את המניות הטובות ביותר. בשוק ההון נוהגים לומר תמיד כי לאורך זמן קשה להכות את המדד, ומצד שני קיים ערך המוסף שנותן ניהול ההשקעות על פני רכישת מדד שלם. תעודת הסל מחויבת להחזיק את כל המניות של מדד מסוים, כולל הפחות טובות, ואילו למנהלי ההשקעות יש גמישות להחליט אילו מניות שווה להחזיק ואילו לא.

בעבודה זו נערכה בדיקה של בחינת ביצועיהן של קרנות נאמנות אל מול תעודות הסל, תוך כדי התמקדות בשאלת המחקר העוסקת בעיקרה במי תשיא תשואה גבוהה יותר.
השערות המחקר הינן: הביצועים של תעודות הסל יהיו גבוהים וטובים יותר לעומת קרנות הנאמנות. תשואתן של תעודות הסל תהינה גבוהות יותר מתשואותיהן של קרנות נאמנות. קרי - קיים קשר חיובי מובהק בין עליית מדד היחס לבין תשואתה של תעודת הסל. וקיים קשר חיובי פחות מובהק בין עליית מדד היחס לבין תשואתה של הקרן ובמרבית המקרים הקרן לא "תכה" את מדד היחס.

המחקר נערך תוך כדי שימוש במשתנים הבאים: תשואות חודשיות של תעודות סל וקרנות נאמנות. מדדי היחס יהיו: מדד ת"א 25 (מעו"ף) , מדד ת"א 100, מדד יתר 150. ואילו שער ריבית חסרת סיכון יהיה שיעור התשואה על המק"מ.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה ביקורתית של הספרות המקצועית
3. השערות עיקריות
4. משתנים, נתונים ומדגם
5. שיטת ניתוח
6. תוצאות הבדיקה
7. ניתוח תוצאות הבדיקה
8. מסקנות
9. רשימה ביבליוגרפית
10. נספחים

מתוך העבודה:
2.1 לאוטרבך בני וברק רונן: "קרנות נאמנות בישראל: שיעורי תשואה וסיכון". רבעון לכלכלה, שנה 49, תשרי תשס"ג, ספטמבר 2002. עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה.

מטרת המאמר:
המאמר בוחן את ביצועי כל קרנות הנאמנות הגמישות והמנייתיות, שהיו קיימות בישראל בסוף 1989, לאורך התקופה 1996-1990. מטרות המאמר הן: מטרה ראשונה - הערכת ביצוע קרנות הנאמנות בשנות התשעים, תוך כדי יישום מספר טכניקות חדשות בתחום הערכת הביצועים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
בין לאומית
המזרח התיכון
ישראל
כללי
מיקרו
מקרו
עבודה
ציבורית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [82-90] מתוך 725 :: [עמוד 10 מתוך 81]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 :: עמוד הבא >>