עבודות [172-180] מתוך 1626 :: [עמוד 20 מתוך 181]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68500 SHOPPING CART DISABLED
השואה בראי הקולנוע, 2010.
ניתוח של ארבעה סרטים.
4,387 מילים (כ-13.5 עמודים), 10 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מה אנו רואים כשאנו מסתכלים? על שאלה זו לצוץ במוחנו בכל פעם שאנו רואים, מסתכלים ומתבוננים בטקסט או בכל דימוי ויזואלי באשר הוא. הקולנוע חוטא כאשר הוא שם אותנו, הצופים, במקום אליו אנחנו לא שייכים. כך טוען סרז' דני במאמרו נגד הקולנוע אשר מראה לנו דברים במציאות אותה הוא בורא, במקום לחשוף את העולם כפי שהוא באמת, במקרים רבים בזוי ואבסורדי.
בעבודה זו אדון בארבעה סרטים העוסקים בשואת יהודי אירופה ואנסה להבין מה מראים לי בכל סרט, כיצד מראים לי ומדוע. דרך ארבעת הסרטים אנסה לבחון את עמדת היוצר, מקומו ביצירתו ומקומי כצופה, תוך ניסיון להבין את נקודת המבט הכללית של הסרט. לצורך כך אנסה לבחון סרטים המגיעים מתפיסות, עמדות וגישות קולנועיות שונות, וכמו כן מתקופות אחרות. הסרטים בהם אדון הם: רשימת שינדלר, לילה וערפל, הזייפנים ושואה. שואת יהודי אירופה חרוטה בזיכרון העולמי ומהווה ייצוג משמעותי בבניית הזהות בתרבות המערבית של ימינו אם כן נראה לי חשוב ומעניין לדון בעניין זה דרך הקולנוע.

מתוך העבודה:
מעצם היותה של השואה אחד האירועים המרכזיים אם לא המרכזי ביותר במאה העשרים, בחרו דניאל לוי ונתן שניידר להדגים דרך ייצוגיה את עיצוב הזיכרון הקוסמופוליטי. לטענתם "זיכרונות לאומיים ואתניים משנים את צורתם בעידן הגלובליזציה ולא בהכרח נמחקים. הם ממשיכים להתקיים, כמובן, אבל מתהליכי הגלובליזציה נגזר שעיצובם של זיכרונות לאומיים שונים נעשה בכפוף לדפוסים משותפים" (לוי ושניידר 400). השואה מייצגת נקודת מפנה בדרך ההסתכלות של מדינות העולם אל העתיד. השואה למעשה, לעולם לא תיחקק בזיכרוננו כפי שנחקקה בזיכרונם של הניצולים, ולפיכך כל דור וכל תרבות זוכרת את השואה באופן שונה.
 
עבודה מס' 68498 SHOPPING CART DISABLED
מלחמת יום כיפור - המוטיב הגרעיני, 2006.
האם מקבלי ההחלטות במצרים ובסוריה, ערב פתיחת המלחמה, תפסו את מדינת ישראל כמדינה אשר מצוידת בנשק גרעיני אופרטיבי, ואם כן, מדוע נטלו על עצמן סיכון בתקיפת מעצמה גרעינית?
9,809 מילים (כ-30 עמודים), 19 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו, מנותח את הרציונאל שהביא את מצריים וסוריה, לתקוף את מדינת ישראל באוקטובר 1973. העבודה מנסה לענות על שתי שאלות מרכזיות, היוצאות זו מזו. האחת היא, האם מקבלי ההחלטות במצרים ובסוריה, ערב פתיחת המלחמה, תפסו את מדינת ישראל כמדינה אשר מצוידת בנשק גרעיני אופרטיבי, ואם כן, מדוע נטלו על עצמן סיכון בתקיפת מעצמה גרעינית? טענת הכותב היא, שסוריה ומצרים העריכו כי בסבירות גבוהה כי ישראל מצוידת בנשק גרעיני אופרטיבי. הוא מוכיח, שהן תקפו את ישראל בשל רצון עז לבטל את תוצאות מלחמת ששת הימים (1967), וסברו כי ישראל לא תוכל להביא לידי ביטוי את עוצמתה (הקונבנציונאלית, הלא קונבנציונאלית והפוליטית) במידה והן יפתחו במתקפת פתע מוגבלת.
בחלקה הראשון של העבודה, אבצע סקירה היסטורית, לצד ניתוח אירועים נבחרים, של שרשרת האירועים שקדמו למלחמה, תוך התמקדות בפרספקטיבה המצרית והסורית.
בחלקה השני של העבודה, אבחן את הדרך שבה תפסו מצרים וסוריה את עוצמתה של ישראל בשלושה מישורים: עוצמתה הצבאית הקונבנציונאלית של ישראל, עוצמתה הצבאית הלא קונבנציונאלית של ישראל ועוצמתה הפוליטית של ישראל במישור הבין-לאומי.
בחלקה השלישי של העבודה, אתאר ואנתח את מהלכי המלחמה לאור הניתוח שהוצג בחלק הראשון והשני. לאחר מכן, אעמוד על מכלול השיקולים, אשר הובילו בסופו של דבר להחלטה מצרית-סורית לתקוף את ישראל, ואנסה לבחון החלטה זו תוך שימוש בתורת המשחקים - התחום האקדמי העוסק בחשיבה אסטרטגית.
במסגרת העבודה, אתייחס להיבטים היסטוריים, טקטיים ואסטרטגיים, תוך הצלבה של מקורות ראשונים ומשניים,  מפי גורמים ישראליים, ערבים, אמריקאיים ואחרים.  

תוכן העניינים:
מבוא
1. רקע: שרשרת האירועים שקדמו למלחמה
א. עד "מלחמת ששת הימים" (1948-1967)
ב. "מלחמת ששת הימים" (יוני 1967) והאירועים שקדמו לה
ג. מלחמת ההתשה והסדרי הפסקת האש (1967-1970)
ד. עלייתו של אנואר סאדאת לשלטון במצרים (1970-1972)  
ה. לקראת מלחמה / מצרים מושיטה יד לשלום? (1973)
2. עוצמתה של ישראל בעיני הסורים והמצרים
א. עוצמתה הקונבנציונאלית של ישראל
ב. עוצמתה הלא קונבנציונאלית של ישראל
- הערכות ערביות באשר לכושרה הגרעיני של ישראל
- הערכות ערביות באשר ליכולתה של ישראל לבצע שימוש בנשק גרעיני  
ג. עוצמתה הפוליטית של ישראל במישור הבינלאומי
3. תיאור וניתוח מהלכי המלחמה
א. תיאור מהלך המלחמה
ב. ניתוח מהלכי המלחמה
- שימוש בתורת המשחקים לצורך ניתוח האירוע
4. סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
מבחינה תודעתית ומוראלית, קשה לתאר סיטואציה, שבה לא תפסו סוריה ומצרים את צה"ל כצבא אשר ניחן בעליונותו קונבנציונאלית על צבאן. הן סוריה והן מצרים הוכו שוק על ירך על ישראל בכל העימותים הצבאיים שניהלו מולה, כאשר התבוסה הקשה ביותר, התרחשה בשנת 1967 במלחמת ששת הימים. מצרים, נחלה כישלון במאמצי ההתשה מול צה"ל לאחר 1967, וחשה היטב בפער האיכות בין הצה"ל לצבא המצרי. גם סוריה המשיכה לספוג מכות צבאיות במספר תקריות לאורך הגבול הצפוני, אשר בשיאן (ספטמבר 1973), הופלו 14 מטוסים סוריים על ידי חיל האוויר הישראלי.(1)
 
עבודה מס' 68497 SHOPPING CART DISABLED
המערכת הפוליטית האמריקאית , 2004.
ניתוח המערכת ומקומן של המפלגות בה, תוך התייחסות לשאלה מדוע לא הצליחו מעולם להתבסס בארה"ב מפלגה שלישית או מועמד עצמאי לנשיאות.
1,869 מילים (כ-6 עמודים), 8 מקורות, 76.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
    במסגרת העבודה, אנסה לנתח את המערכת הפוליטית האמריקאית ולעמוד על מקומן של המפלגות בה, תוך התייחסות לשאלה מדוע לא הצליחו מעולם להתבסס בארה"ב מפלגה שלישית או מועמד עצמאי לנשיאות, חרף העובדה שהשיטה הדו-מפלגתית אינה מעוגנת באופן ישיר בחוקה?
    במהלך דבריי אעמוד על המאפיינים הייחודיים של המפלגות בארה"ב ואתייחס להשלכות השונות הנובעות מהם, אשר דוחקות את יכולתן של מפלגות חדשות או מועמדים עצמאיים לקבל דריסת רגל בשלטון. במסגרת טענתי, אבצע ניתוח השוואתי בין מועמדותו לנשיאות של תיאודור רוזוולט בקמפיין של שנת 1912 מטעם המפלגה הפרוגרסיבית ובין מועמדותו של ג'ורג' וואלאס בקמפיין של שנת 1968 מטעם המפלגה האמריקאית העצמית.

בכדי להתמודד עם השאלה, מדוע לא הצליחו מעולם להתבסס בארה"ב מפלגה שלישית או מועמד עצמאי לנשיאות, יש לעמוד על שורשם של דברים, ע"י ניתוח המפלגות הפוליטיות בארה"ב, המהוות את עמוד התווך וסממנה של הדמוקרטיה הייצוגית.  בכוונתי לעמוד על שלושה מרכיבים מרכזיים, שעיצבו את הפוליטיקה המפלגתית בארה"ב וביססו הלכה למעשה את השיטה הדו-מפלגתית: ההיבט התוכני-רעיוני, המבנה הפדראלי-מדיני והשיטה הדמוקרטית- האמריקאית.

מתוך העבודה:
1) ההיבט התוכני-רעיוני: עוד משחר ימיה, הפוליטיקה המפלגתית בארה"ב, לא נשאה אופי אידיאולוגי חזק, שהיה עלול להוביל למחלוקות מתמשכות על עקרונות מפתח. הסיבה העיקרית לכך הייתה המסורת הליברלית שרווחה בחברה האמריקאית. (1)
 
עבודה מס' 68455 SHOPPING CART DISABLED
המתקפה על פרל הארבור, 2007.
הגורמים והסיבות אשר הביאו את יפן לפתוח במלחמה נגד ארצות הברית במלחמת העולם השנייה.
16,262 מילים (כ-50 עמודים), 25 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה ייבדקו הגורמים והסיבות אשר הובילו את יפן לפתוח במלחמה וכן ייבחנו השיקולים לבחירת פרל הרבור כיעד לפתיחת המלחמה. בין השאר תבדוק העבודה כיצד באו לידי ביטוי עמדות, אמונות, תפיסות עולם ומאפיינים אישיותיים של המנהיגים על תהליך קבלת ההחלטות  בתחום מדיניות החוץ.

בתחילת העבודה תוצגנה גישות ותפיסות שונות של המלחמה הדנות בין השאר בגורמים ובסיבות לפריצתה. לאחר מכן תוצג סקירה היסטורית של מזרח אסיה וזירת האוקיינוס השקט  בין השנים 1853-1941 באמצעותה ידונו שינויים והתמורות שהתחוללו ביפן ממחצית המאה ה- 19 ותבחן השפעתם על התהליכים ההיסטוריים שהובילו לפריצת המלחמה.
הפרק השלישי יוקדש לנושא פרל הארבור בו תוסבר חשיבותו האסטרטגית של מקום זה הן ליפנים והן לארצות הברית כמו כן יוצגו הנימוקים של היפנים לבחירת נמל זה כיעד לפתיחה במלחמה. בנוסף לכך תוצגנה ההשלכות של ההתקפה על זירת המלחמה העולמית ועל החלטת ארצות הברית להצטרף למלחמה. לסיכום פרק זה יוצג מקרה פרל הארבור כמודל להפתעה אסטרטגית. בפרק החמישי תבחן השפעתם של ערכים, אמונות, דעות, תפיסות עולם על תהליך קבלת ההחלטות של המנהיגים אשר לקחו חלק באירועים הללו. לסיכום העבודה יוצגו לקחי פרל הארבור.

העבודה מתבססת על ספרות העוסקת בתפיסות וגישות תיאורטיות המנסות להסביר את מושג המלחמה והפריצות לפריצתה, וכן את חשיבותה בחיים החברתיים של מדינות ועמים,
על ספרות העוסקת בשינויים ובתמורות שהתחוללו ביפן ובמזרח אסיה וזירת האוקיינוס השקט ובספרות הדנה בהתרחשויות בזירה זו בתקופת מלחמת העולם השניה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. גורמים וסיבות למלחמה
2.1 מלחמה מהי
2.2 המלחמה הקלאסית
2.3 המלחמה המודרנית
2.4 גורמים וסיבות למלחמה
3. הגורמים והסיבות שהניעו את יפן לפתוח במלחמה נגד ארצות הברית
3.1 התחדשות והתמערבות 1894-1853
3.2 מלחמות ואימפריאליזם 1941-1894
3.3 זירת האוקיינוס השקט בתקופת מלחמת העולם השנייה
3.4 הגורמים והסיבות שהניעו את יפן לפתוח במלחמה נגד ארה"ב
4. פרל הרבור
4.1 ההתקפה על פרל הרבור
4.2 הנימוקים של היפנים לבחירת פרל הרבור כיעד לפתיחת המלחמה נגד ארצות הברית
4.3 השלכות ההתקפה על פרל הרבור על זירת המלחמה העולמית ועל החלטת ארצות הברית להצטרף למלחמה
4.4 פרל הרבור - מודל להפתעה אסטרטגית
5. ערכים, אמונות, דעות, תפיסות עולם ומרכיבים אישיותיים והשפעתם על תהליך קבלת ההחלטות שהובילו למלחמה בין יפן לארצות הברית
6. לקחי פרל הרבור
7. מסקנות
8. סיכום
9. סימוכין
10. ביבליוגרפיה

הערות מערכת:
א. העבודה נכתבה כעבודת גמר בהיסטוריה (תיכון).
ב. הנספחים אינם כלולים בקובץ העבודה.

מתוך העבודה:
בהיסטוריה הקדומה היו אפיוני המלחמה שונים מאלו של המלחמות במאה ה-19 ובמאה ה-20. המלחמה הקלאסית התאפיינה על ידי הבחנה חדה וברורה בינה לבין השלום. היו כללי פתיחה וסיום לכל מלחמה ומלחמה, המלחמות נפתחו בהכרזה ברורה וגלויה, היו קיימים כללי טקס נוקשים שנשמרו בקפדנות. יציאה למלחמה הייתה עניין של נוהל שכדי לבצע אותו היה צורך לקיים סידרה של צעדים, שכל אחד מהם נקבע ומוגדר על ידי משפט בין לאומי מקובל. מי שניהל את המלחמה בין המדינות היו המלכים. היעדים היו ברורים ומוגבלים, המלחמה לא נועדה להשמיד את האויב אלא להשיג יתרונות גיאוגרפיים, צבאיים, או כלכליים(14).
 
עבודה מס' 68453 SHOPPING CART DISABLED
נפט ככלי במדיניות חוץ, 2010.
שליטתה של אופ"ק בשוק הנפט העולמי כמונופול, אירועים מכוננים שהשפיעו על מחיר הנפט, האירועים שקדמו להקמתה של אופ"ק וכן על תגובת העולם לאופן פועלו של אופ"ק.
7,293 מילים (כ-22.5 עמודים), 27 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנפט הוא "מנוזלי החיים" של החברה המודרנית. מאז ראשית המאה ה-20, עם התרחבות השימוש בנפט עלתה חשיבותו הכלכלית, החברתית, הצבאית והמדינית. הנפט הוא מקור האנרגיה הדומיננטי של התחבורה, כלי המלחמה, כלי החקלאות והתעשייה. בשוק הנפט פועלים שני כוחות מרכזיים: הקונים, קרי מדינות המערב, והמוכרים, אלה הם המדינות המאוגדות בארגון המדינות המייצאות נפט - "אופ"ק". בשנות השבעים של המאה העשרים הפגינו מפיקות הנפט הערביות את כוחן מול צרכניות הנפט בעקבות תבוסה צבאית של מדינות ערב מול ישראל. מחיר חבית נפט מיום הקמת הארגון ועד תחילת שנות השבעים היה חסר תנודתיות משמעותית, אך אז החל לעלות בעשרות אחוזים בימים ספורים. המדינות המפיקות הבינו לראשונה ששליטה בנפט מהווה בנוסף לעוצמה כלכלית גם עוצמה מדינית ואסטרטגית. אופ"ק ניסתה להשיג את יעדיה המדיניים האנטי ישראלים באמצעות איומי אמברגו במשלוחי נפט למדינות המסייעות לישראל. שנים אחר כך, מלחמת המפרץ המחישה את הפיצול בקרבת מפיקות הנפט ובעולם הערבי. השימוש בנשק הנפט עבר מידי המפיקות לידי הצרכניות, ביטוי לכך נמצא בסנקציות שהטילה ארה"ב על מפיקות במזרח התיכון כמו עיראק, איראן ולוב.
אנו נראה שהארגון מנצל סכסוכים בין המדינות המפיקות ומעלה את מחיר הנפט, למשל במלחמת איראן עיראק, וזו על מנת להפיק רווחים.
מטרת העבודה היא לבחון את השאלה האם נפט מהווה כלי במדיניות החוץ של החברות באופ"ק ?
מבנה העבודה יכלול פרק תיאורטי באמצעותו נבחן את שאלת המחקר, ופרק אמפירי אשר יסקור אירועים שהשפיעו על מחיר הנפט, כלים כלכליים, אסטרטגיים ומדיניים שהמדינות המפיקות השכילו להפיק משליטתן בנפט ודרך התמודדות המערב עם התלות במדינות המפיקות. נערוך מחקר אשר יבדוק האם יש התאמה בין עקרונות הפרק התיאורטי לנתונים מאקרו כלכליים, אנושיים, צבאיים וגיאו-אסטרטגיים ונבחן האם נפט באמת מהווה נפט עוצמה. נקיים דיון אשר יבהיר האם דרך פעולתו של אופ"ק כארגון מתאים למשנתם של הריאליסטים או של הליברלים. עבודה זו תתמקד בהתמודדות מדינות המערב עם מדיניות אופ"ק לאורך השנים. ננסה ללמוד על מקומו של הארגון בפוליטיקה העולמית תוך התייחסות לנעשה ביחסים הפנמיים בין המדינות החברות בו.

תוכן עניינים:
א. מבוא
חלק תיאורטי
גישה ריאליסטית  מאזן עוצמה  וליברליזם  
חלק אמפירי
1.נפט
1.1 נפט הגדרה
1.2 שימושי נפט  
1.3 מקורות אנרגיה חלופיים
1.4 תלות העולם בנפט
2. אופ"ק
2.1 אופ"ק  הגדרה
2.2 מטרת הארגון
2.3 אופ"ק - סקירה היסטורית
3. נפט ככלי במדיניות חוץ של המדינות החברות אופ"ק
3.1 שימוש בנפט ככלי במדיניות חוץ
3.1.1  סקירה היסטורית
3.2 נפט ככלי אסטרטגי
3.3 נפט ככלי מדיני
3.4 נפט ככלי כלכלי
3.5 תגובת העולם לשימוש בנפט ככלי במדיניות החוץ של אופ"ק
3.6 מבט לעתיד
4. מדידת עוצמה
5. דיון על התנהגות אופ"ק לפי הגישה הריאלסטית ולפי הגישה הליברלית
ב. סיכום ומסקנות
ג. ביבליוגרפיה
ד. נספח: הסברים למחקר עוצמה

מתוך העבודה:
הניאוריאליזם גורס שיחסים בין מדינות שומרים על חוסנה של המדינה ועמידותה במערכת הבינלאומית ונעשית ע"י חתימת בריתות והסכמים בין לאומיים. נפט הינו מוצר חיוני ולכן המדינות המפיקות הופכות למחוזרת ע"י הצרכניות. אופ"ק מאפשר למדינות החברות בו למנף את האינטרסים המדיניים שלהם, בכך שהן שולטות על ההיצע העולמי ומחייבות את המדינות מייבאות נפט להיענות לרצונם ולהתחשב בדעתם.
לפני הקמת ארגון אופ"ק, ב-1956 במהלך מבצע קדש(13), ערב הסעודית ניסתה לשנות את תוצאות המלחמה על ידי הפחתת ההיצע העולמי אשר היה אמור לגרום למחיר חבית הנפט לעלות. אך ארצות הברית התערבה העלתה את ההיצע ולא נתנה למחיר לעלות. ערב הסעודית נכשלה בהפעלת לחץ מדיני כי לא השכילה לאחד את שאר מדינות ערב המפיקות שהיו חלוקות בדעתן ובגלל לחץ ארה"ב הגבירו את שאיבת הנפט וכסו את החוסרים שייצרו הסעודים.
 
עבודה מס' 68442 SHOPPING CART DISABLED
מוסא אל צדר והשיעה בלבנון, 2009.
בחינת השאלה: האם אל צדר הצליח או נכשל ביצירת שינוי בעדה?
4,146 מילים (כ-13 עמודים), 6 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנסה לענות על השאלה: כיצד השפיעה דמותו של מוסא אל צדר בעיצוב פניה של העדה השיעית בלבנון? על מנת לענות על שאלה זו יש להבין את נסיבות הגעתם של השיעים ללבנון, מתי הגיעו, התארגנותם ומטרותיהם וכיצד לבסוף שינה אל צדר את פניה של העדה השיעית בלבנון, האם הצליח או נכשל?

אין מידע רב אודות מוצאו של הפלג השיעי בלבנון. מעריכים כי השיעה הגיעה ללבנון באמצעות בני שבט העאמלה שבתימן אשר קיבלו על עצמם את האסכולה הג'עפרית והיגרו ללבנון החל מהמאה השביעית. במשך כארבע מאות שנה התפשטו השיעים לצפון הבקאע ועם ראשית המאה ה- 14 לסה"נ היו גם שיעים בכסרואן שבצפון הר הלבנון. בעקבות מסעי הצלב ערכו הממלוכים טיהורים על רקע דתי בכל המיעוטים בהר הלבנון, וכך נדחקו השיעים כמו עדות אחרות אשר אינן סוניות לבקאע והדרום שהיו איזורים פריפריאליים רחוקים מהשלטון המרכזי.
גם תחת האימפריה הממלוכית ואחריה העות'מאנית שהיו אימפריות סוניות, העדה השיעית בלבנון סבלה מבידוד גיאוגרפי, נחשלות כלכלית, חברתית ופוליטית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: פעולות שביצע מוסא אל צדר לשינוי מבנה השיעה הלבנונית
פרק שני: רעיונותיו של מוסא אל צדר - הלכה למעשה-וגורמים שהשפיעו לשינוי בעדה השיעית הלבנונית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כתוצאה מחוסר יכולתם של השיעים לשפר את מצבם הכלכלי ומעמדם של המהגרים השיעים בביירות החלה לצמוח מנהיגות שיעית חדה ואקטיבית שהחלה להתבלט עם הופעתו של האימאם מוסא אל צדר בלבנון בשנת 1959. מוסא אל צדר נולד בעיקר קום באיראן ב- 4 ביוני 1928, כבן למשפחה שיעית מכובדת וידועה של אייתוללות מצאצאי הנביא מוחמד. הוא התחנך בנערותו בערים הקדושות לשיעה, נג'ף וכרבלא, בעיראק והוסמך כאיש דת. בהמשך למד גם משפטים באוניברסיטה של טהראן. אל צדר היה הדמות אשר סללה את הדרך לשינויים אשר הניעו את הקהילה השיעית הלבנונית(7).
 
עבודה מס' 68436 SHOPPING CART DISABLED
השפעת "עשור הנפט" בערב הסעודית והשינוי הכלכלי-חברתי בעקבותיו, 2010.
כיצד בא לידי ביטוי השינוי הכלכלי-חברתי בעקבות הגידול בהכנסות מהנפט בקרב האוכלוסייה בערב הסעודית.
2,440 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנסה לנתח את השפעת ההיבט הכלכלי-חברתי בערב הסעודית, בעקבות תקופת "עשור הנפט" (1973-1982).
אבחן כיצד בא לידי ביטוי השינוי הכלכלי-חברתי בעקבות הגידול בהכנסות מהנפט בקרב האוכלוסייה בערב הסעודית.

ערב הסעודית הינה מונרכיה אבסולוטית, כאשר הפוליטיקה הסעודית כולה סובבת סביב בית המלוכה. הקוראן הוא למעשה החוקה של המדינה המתנהלת על פי הדין האסלאמי שבמסגרתה חל איסור על הקמת מפלגות פוליטיות ובחירות לאומיות לא נערכו שם מעולם. למעשה האזרח הסעודי הינו כ"חומר ביד היוצר".

ראוי לציין בהקשר זה כי מאז היווסדה, ערב הסעודית קידמה אסלאם שמרני-פוריטני ביותר, הקרוי "וואהבי". הוואהביזם מקורו באסכולה החנבלית, לפיה האיסלאם מפורש על ידי המפרשים המחמירים ביותר, כאשר נוקטים באלימות, בגיבוי הממסד הדתי והשלטוני, כלפי מפירי השריעה (לדוגמא: כריתת ידיים כנגד גנבים, סקילה כנגד אלו העוסקות בזנות או נואפות .
עצם גילוי הנפט ולאחר מכן, "מהפך המיליארדים", בעקבות הגידול בהכנסות מהנפט, גרמו למהפכה במדינה שידעה עוני עד גילוי הנפט.

בעבודה זו, כאמור, אתמקד בתקופת עשור הנפט והשפעתו, אולם גם כחלק אינטגרלי מההערכה הסופית, אתייחס ליחסי הגומלין בין המסורת השמרנית הנהוגה בערב הסעודית לבין השפעת הנפט והשפע על החברה השמרנית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'- בין מסורת לשינוי
פרק ב' - מהפך המיליארדים-השפעת ההכנסות מהנפט על החברה הסעודית
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המדינה הסעודית מבוססת על בית מלוכה המבוסס על מודל שבטי, כאשר משפחת המלוכה מייצגת את האליטה החברתית השלטת, הם המשפיעים על החברה וזוכים ללגיטימציה שלטונית מהממסד הדתי כל עוד בית המלוכה ינהג עפ"י המסורת השרעית - ההלכה האסלאמית הוואהבית.
הממסד הדתי הינו חלק בלתי נפרד מהמנגנון השלטוני במדינה, על פיו "מועצת האפתאא" אשר בראשה עומד מופתי, משמשת מכניזם המספק לגיטימציה לשלטון, זאת כאשר על השלטון לקיים את מצוות האסלאם הוואהבי שביסודו האסכולה החנבלית, שהיא האסכולה הקיצונית ביותר באסלאם.
מבחינת האסלאם הוואהבי, השריעה היא למעשה התחליף לחוקה והשיח הוא שיח שמרני(2).
 
עבודה מס' 68427 SHOPPING CART DISABLED
יהודי איראן בתקופת שלטונו של השאה האחרון ובתקופת המהפכה האסלאמית (שלטון חומייני), 2009.
סקירת מצבם של יהודי איראן תחת שלטונו של השאה ותחת חומייני.
3,132 מילים (כ-9.5 עמודים), 6 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במאות התשע עשרה והעשרים היו באיראן שינויים רבים שהשפיעו על חיי היהודים בה.  בעבודתי זו אראה כיצד בתקופה הפהלוית חל שיפור משמעותי במצבם של היהודים אשר באה לידי ביטוי בהשתלבותם במדינה ובחברה בתחומים רבים ואת הצלחתם.  אראה כיצד באה לידי ביטוי התפתחות מערכת היחסים המיוחדת בין  מדינת ישראל לבין בית המלוכה הפהלוי.

לאחר עליית חומייני לשלטון וייסוד המשטר האסלאמי, חלה תפנית חדה במצבה של יהדות איראן, בעקבותיה היגרו יהודים רבים מאיראן לישראל ולארצות הברית, אך עדיין נותרה בה קהילה יהודית, שעל פי הערכות היא השנייה בגודלה בארצות האסלאם. אראה את תלאות דרכם של הקהילה היהודית באיראן ויחס השלטונות לאישים בכירים בקהילה היהודית.

תוכן העניינים:
פרק 1: מבוא
פרק  2: יהודי איראן תחת שלטונו של השאה
פרק 3 : יהודי איראן תחת שלטונו של חומייני
פרק 4: סיכום
פרק 5: ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אפתח בכמה נתונים דמוגרפיים ונתונים סטטיסטיים על יהדות איראן, כפי שמציג בספרו אמנון נצר .
מאז 1948 ועד שנת 1977 עלו לישראל מאיראן, קרוב לשבעים אלף יהודים, רובם עלו בעלייה המונית שבשנים 1950 - 1954.
בשנת 1948, שנת עצמאות ישראל, היו באיראן לפי הערכות, כמאה אלף יהודים. בשנות השבעים של המאה היה קצב העלייה איטי והעלייה לישראל הסתכמה בממוצע של 200 נפש בשנה. בראשית 1978 אמדו את יהודי טהראן ב-60 אלף נפש בקירוב.
 
עבודה מס' 68405 SHOPPING CART DISABLED
צרות צרורות- חינוך וסכסוך בצפון אירלנד, 2007.
השפעת הסכסוך על החינוך בצפון אירלנד, הן על הקתוליים והן על הפרוטסטנטיים, והשפעתו של החינוך על סופו של הסכסוך.
5,664 מילים (כ-17.5 עמודים), 15 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שורשי הסכסוך האירי נמצאים בעת העתיקה ובימי הביניים, סכסוך זה מורכב ובעל פנים רבות. שינויים דתיים באנגליה הובילו להעמקת הסכסוך, גלי התיישבות לתוך אירלנד גם כן העמיקו סכסוך זה. בעבודה זו אתמקד בסכסוך הצפון אירי שהחל עם הקמת הרפובליקה האירית במאה העשרים.
במהלך הקורס "צרות צרורות" נחשפתי להשפעת הקונפליקט על כל תחומי החיים בצפון אירלנד. ישנה השפעה על הקולנוע, על השירה, מתפתחת מחאה "שקטה" של ציורי קיר שאפיינה את צפון אירלנד, מחאות רעב, החייאת מועדוני ספורט וענפי ספורט גאיילים עתיקים, מסדרים, תנועות נוער, החייאת השפה הגאילית, השפעה על אומנות  והקמת מחתרות.
במהלך לימודי לתואר ראשון למדתי בשתי מחלקות, במחלקה לחינוך ובמחלקה להיסטוריה כללית, הרגשתי צורך לבחון את הסכסוך הצפון אירי מנקודת המבט החינוכית. לאור הידע שנחשפתי אליו בשתי המחלקות הבנתי שלסכסוך בין קבוצות אתניות\ דתיות\ לאומניות יש השפעה על אופי החינוך של כל קהילה, וכמו כן שאלתי את עצמי האם לחינוך הייתה השפעה על "הסכם יום שישי הטוב", הרי כאשר אנשים מתחילים למצוא מגרעות משמעותיות בחברה שלהם, הם לרוב פונים לחינוך, הן על מנת להאשים אותו בגין פגמים קיימים, והן על מנת להשתמש בו כדי לקדם את עולמם.
בפרק השני בעבודתי בחרתי לסקור את שורשי הסכסוך הצפון אירי תוך כדי חלוקת הסכסוך לשתי תקופת עיקריות, הסכסוך עד שנת 1921 והסכסוך בצפון אירלנד אחרי שנת 1921. בפרק השלישי חשפתי את אופי הקהילות המסוכסכות באזור, על פי תפיסתי אופי הקהילות והמאפיינים הייחודים שלהם תורמים להבנת הסכסוך ומרכיביו. הפרק הרביעי מתמקד בתיאוריות לגבי השפעת החינוך על קונפליקטים לאומניים, דתיים וכדומה, והתמודדות עם קונפליקטים דרך חינוך. פרק זה חשוב להבנת חשיבות החינוך במצבי סכסוך. הפרק החמישי מציג את בתי הספר בצפון אירלנד ואת השינויים במבנה בתי הספר מתוך רצון להתמודד עם הקונפליקט בין הקהילה הקתולית לקהילה הפרוטסטנטית.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. סקירה היסטורית
3. הקהילות בצפון אירלנד
4. קונפליקטים, סכסוכים וחינוך
5. בתי ספר והסכסוך הצפון אירי:
* בתי ספר מופרדים
* בתי ספר מעורבים
6. דיון וסיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מאז חלוקת אירלנד בשנת 1920, לצפון אירלנד הייתה מערכת חינוך נפרדת(53), החלוקה נעשתה על פי קווים דתיים, מצד אחד בתי ספר קתוליים ומצד שני בתי ספר "השייכים למדינה"- בתי ספר פרוטסטנטים(54). שתי המערכות הבית ספריות, זו של הפרוטסטנטים וזו של הקתוליים, נבדלו זו מזו בקוריקולום ובספרי הלימוד. כל זרם הטמיע בתלמידיו לא רק את דתו שלו, אלא גם זרע זרעים אופוזיציוניים נגד הדת האחרת(55). במערכת החינוך הצפון אירית, נעשו ניסיונות לשינויים, בעיקר בתוכנית הלימודים בהיסטוריה, אך בכל זאת מערכת חינוך זו "מייצרת" מבוגרים אשר משמרים את דעותיהם ורעיונותיהם הפוליטיים של הורים, טענה זו אושרה על ידי מחקרים, 96% מהפרוטסטנטים שקיבלו חינוך בבתי הספר "השייכים למדינה" ראו עצמם כ"בריטים", "צפון אירים" או "אלסטריים".
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אירופה
אפריקה
ארה"ב
העת החדשה
העת העתיקה
יהודית
ימי הביניים
ישראל
כללי
מזרח התיכון
מיעוטים
ציונות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [172-180] מתוך 1626 :: [עמוד 20 מתוך 181]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 :: עמוד הבא >>