היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 93
עבודה מס' 68917
בחינת השפעת תשלומי העברה על רמת העוני בישראל.
6,616 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62431
האם העובדה כי חבר קיבוץ אינו מקבל שכר ישיר תפגע בטיב העבודה.
9,046 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61275
סוגי התגמולים הקיימים לעובד תוך השוואה לתגמולים מסורתיים.
2,000 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62855
6,866 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60065
העבודה סוקרת את הצעת חוק חתימה דיגיטלית תוך השוואה לחוקים קיימים ברחבי העולם ובוחנת את יתרונות החתימה הדיגיטלית על פני חתימת היד. עבודה העוסקת בשאלות המשפטיות המתעוררות עקב שימוש בחתימה הדיגיטלית.
6,534 מילים (כ-20 עמ'), 35 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 10133
בדיקת סחר חוץ, הגורמים המשפיעים על מדיניות היבוא והיצוא+בדיקה אמפירית.
4,947 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 64440
האם הגדלת הקצבאות מקטינה את כמות העניים או גורמת ליותר אנשים לצאת ממעגל העבודה.
6,086 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 69935
דיון בשלושה תחומים מרכזיים: קצבת ילדים, קצבת אימהות חד הוריות וקצבת זקנה.
7,907 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40296
תהליכים, סקטור הנפט והאנרגיה, מאזן התשלומים למדיניות שער החליפין והחקלאות בסוריה.
7,303 מילים (כ-22.5 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 93