היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63545
2,370 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66816
תיאור ענף הפלסטיקה והגומי בישראל וניתוח המצב לפי מודל חמשת הכוחות של פורטר: איום שחקן חדש, כמו מיקוח של ספקים, כוח מיקוח של לקוחות, מוצרים תחליפיים ועוצמת התחרות בין המתחרים הקיימים בשוק הרלבנטי.
2,738 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 63558
16,429 מילים (כ-50.5 עמ'), 55 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63675
איתור הסיבות לסירובם של הלקוחות הפוטנציאלים להצטרף לחברה ואיתור הגורמים לאי שביעות רצונם של הלקוחות הקיימים.
2,690 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63727
הקשר בין אוטונומיה בתפקיד לשביעות רצונם וכוונות העזיבה של נציגי שירות הלקוחות במוקד העסקי של חברת "פלאפון תקשורת".
14,723 מילים (כ-45.5 עמ'), 94 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 63258
10,078 מילים (כ-31 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 66765
סקירת ספרות ומחקר בקרב לקוחות אקראיים בבתי מלון.
8,870 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 63000
ניתוח מדיניות ותהליכים הקשורים בניהול קשרי הלקוחות של חברת עשות אשקלון.
7,872 מילים (כ-24 עמ'), 6 מקורות, 263.95 ₪
עבודה מס' 62969
נאמנות הצרכן כמפתח לשרידותה והתפתחותה של פירמה.
6,414 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100