היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 68372
בחינת יישומה של מערכת מידע התומכת החלטה כמערכת מידע ניהולית באמצעות יישום ובחינת מודלים לחיזוי ובקרה של תחזיות ובחינת מלאים בארגון.
6,637 מילים (כ-20.5 עמ'), 29 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68734
תחזיות ומדידות עבודה בחברת "כתר פלסטיק".
8,306 מילים (כ-25.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60395
בניית תקציב לשנת 2002 תוך כדי התמקדות על ההכנסות הצפויות ובהנחות סבירות על מנת להגיע לגורמים שיחליטו מהי רמת ההכנסות הצפויה בתקציב .
2,870 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 64570
סקירת החורבן והגלות מבחינת הנבואות
7,397 מילים (כ-23 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64883
בחינת השפעת הפחת הרצוני על איכות תוצאות החיזוי של מודלים קיימים להיצע וביקוש כח אדם במערכת ההוראה.
7,963 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61364
חיזוי באמצעות ראיונות עם מומחים (שיטת .( Delphi
2,888 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 41302
התחזיות לגבי הספריה והספרנים והשתקפות תחזיות אלה בספרות המדע הבדיוני.
2,741 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61329
דיון בהיסטוריה של ייבוש החולה תוך התייחסות לתחזיותיהם של המתכננים והמבצעים לעומת התוצאות .
1,980 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62138
אמידת הביקוש לכסף בישראל, האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20