היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 51049
הארגון עליו נעשתה עבודה זו הוא ועד בית ולגביו נבדקה שרשרת ערך הלקוח.
1,992 מילים (כ-6 עמ'), 2 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 20822
3,343 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50336
עבודה זו בודקת את יישומם של מושגי השיווק- שווק לפנים, שיווק פנימי ושרשרת ערך.
2,363 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50256
סקירת ארגון בינלאומי (מבנה, שרשרת הערך, משתני ניהול) ובדיקת מודל ערך מוסף ללקוח מול חברה מתחרה.
3,129 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50873
ניתוח על פי מודל שרשרת הערכים של הלקוח (פורטר) והבאה לאופטימום של משתני ניהול הפעילויות המשפיעות על יצירת ערך ללקוח.
3,222 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63551
סקירת השיטה ודוגמת יישומה בחברת "פורד".
4,587 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68001
ניתוח חברת קסטרו לפי המודלים כגון: פישבין, מחזור חיי הענף, קבוצות אסטרטגיות, שרשרת הערך המוסף, פורטר ומודל היתרון התחרותי תוך חשיפת הבעיות האקוטיות ופתרונן.
9,441 מילים (כ-29 עמ'), 4 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60336
ניתוח הארגון עפ"י מודל הערך המוסף ללקוח, מודל שרשרת הערך של פורטר, מפת השירות, תמהיל השיווק, קשרים עם לקוחות וספקים.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 64778
הגדרת המשל ומאפייניו, מטרת החינוך לערכים, ולימוד ערכים באמצעות הספרות.
2,071 מילים (כ-6.5 עמ'), 11 מקורות, 107.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100