היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 37
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67978
המתריע בשער ומאפייניו, כולל דוגמאות למתריע בשער מהארץ ובארה"ב והשוואה בין הדוגמאות.
13,231 מילים (כ-40.5 עמ'), 32 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60820
בדיקת השפעותיהן של הודעות באתר יאהו על שערי מניות.
3,027 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62274
השפעת ההפרטה על קיבוץ שער הגולן.
10,479 מילים (כ-32 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67312
נקודות הציון היסטוריות והרשמים ההיסטוריים שהשאירה אחריה הן במנהגים והן בארכיאולוגיה.
2,294 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67453
ניתוח של השיר.
1,249 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 63704
10,310 מילים (כ-31.5 עמ'), 12 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 63519
8,873 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65780
הערכת שוויין של מניות, ובחינת האופן שבו מושפע שווי זה מהודעות של החברה.
7,611 מילים (כ-23.5 עמ'), 16 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 37