היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 50830
הצגת השסעים השונים בתוך החברה הישראלית והשפעתם על השסע המיגדרי ועל מעמד האישה.
3,471 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62906
בחינת השפעת האינתיפאדה על השסעים השונים.
4,271 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65196
האם ובאיזו מידה קיימת אפליה מכוונת מצד ממשלות ישראל נגד ערביי ישראל בתחומים חברתיים-כלכליים והאם הדבר מחריף את השסע היהודי-ערבי.
2,909 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65767
דיון קצר בחוקה לישראל ובחינת השסעים המרכזיים הקיימים בה.
1,745 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62000
הרקע והתהליכים שהביאו להעמקת השסע בין יהודים לערבים החל מתקופת המנדט.
2,044 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68979
דיון בשסעים הקיימים בחברה הישראלית והתבטאותם בתופעת הגירת העבודה בישראל.
1,624 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50113
מהו המושג ע"פ ליפסט ובדיקת השסע בין מזרחים לאשכנזים בחברה הישראלית, רקע היסטורי, כולל קטעי עיתונות רלוונטים.
1,960 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 67486
באיזו מידה שסעים אתניים מהווים מכשול להיווצרות ויציבות המשטר הדמוקרטי?
4,133 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67035
ניסיון להדגים את סוגיית המערכת המפלגתית בישראל כביטוי לשסעים בחברה תוך התמקדות במפלגה ש"ס.
3,742 מילים (כ-11.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30