היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68478
הצעה למחקר בנושא הסיקור התקשורתי בנוגע לטרור מתאבדים בשנים 93-96 אל מול 2000-2002 בין שני העיתונים: ידיעות אחרונות והארץ.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 20 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70065
העלייה לרגל במקרא, בספרות בית שני ובספרות חז"ל.
4,260 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68264
בחינת הקשר בין התיאטרון המקורי-ישראלי בשנים 2009 - 2000 ובין הפער בין המיעוט הערבי לרב היהודי.
8,899 מילים (כ-27.5 עמ'), 46 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68694
התגבשות האסלאם הפוליטי בתורכיה המודרנית בין השנים 1983-1993.
5,404 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67325
יהודי מצריים ותפקידם בתנועה הלאומית המצרית ממלחמת העולם הראשונה ועד עלייתו של נאצר לשלטון.
7,542 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60823
סקירת ההתייחסות התקשורתית להומוסקסואלים לאורך השנים ובחינת הצגת ההומוסקסואל כעוסק במקצוע 'נשי'.
16,284 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65455
האוקיאנוס האטלנטי, כדוגמה לפתיחה של אוקיאנוס ב 180 מליון השנים האחרונות, על רקע טקטוניקת הלוחות.
3,872 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65460
השפעתם של שינויי אקלים ומפלסי הים ב 17,500 השנים האחרונות על מיצרי ברינג, ובנייתם כגשר יבשתי מקשר בין אלסקה לסיביר למעבר פאונה ופלורה.
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68825
סקירת השינויים שחלו בהתארגנות העובדים מלפני הקמת המדינה ועד לשנים אחרונות, תוך התייחסות לשינויים במדיניות הממשלה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100