היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69913
בחינת המתח בין שתי הזכויות, תוך התייחסות לאופן ההתמודדות של מדינות אחרות.
12,101 מילים (כ-37 עמ'), 60 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63245
כבוד האדם, הגנת המשפט הישראלי, היחס המיוחד של הפסיקה בהגנת שמו של איש הציבור ו"השם הטוב" במקורות.
11,162 מילים (כ-34.5 עמ'), 50 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63745
2,695 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66029
מדוע קסטנר אשר עמד באומץ מול "חיות אדם" ופעל לשם הצלת יהודים רבים, זכה ליחס כפוי טובה אשר עלה לו בשמו הטוב ולבסוף גם בחייו.
11,358 מילים (כ-35 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 40573
משמעות השם, השם בימי קדם, שמות משפחה בימה"ב, בעת החדשה:דגמי שמות, גלגולי שמות ודוגמאות.
13,695 מילים (כ-42 עמ'), 17 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 40976
מרכיבים לשוניים, הקורפוס והרכבי שם תואר ושמות תואר מורכבים.
1,027 מילים (כ-3 עמ'), 6 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60758
העבודה סוקרת את התפתחות קריאת שם לאדם במהלך הדורות, הסיבות לשינוי שם אדם, דילמות הלכתיות ובוחן רעיונות בנושא שם האדם כביטוי למשמעות פנימית.
12,176 מילים (כ-37.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 41171
רקע היסטורי לפרעות, רעיון קידוש השם במסורת היהודית והשוואה בין הפרעות בנושא קידוש השם.
4,651 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64020
ארגונים וחקיקה המטפלים בנושא שמות מתחם, מחטפי שמות מרכזיים בעולם ובארץ וכללי סמכות השיפוט הבינלאומיים.
10,442 מילים (כ-32 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100