היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מאפיינים לשוניים בשם מותג לבין רמת זכירת שמות המותג אצל הצרכן.

עבודה מס' 063745

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

2,695 מילים ,10 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הבעיה המחקרית
1.2 השערת המחקר
1.3 שיטות וגישות המחקר
2. זיכרון
2.1 מערכת זיכרון
2.2 סוגי מאגרי הזיכרון
2.3 מניעת שכחה
2.4 מדידת הזיכרון
3. טיבם של שמות מותג
3.1 מאפיינים לשוניים בשם המותג
3.2 השפעת מאפיינים לשוניים על הזיכרון
3.2.1 היכולת של מאפיינים לשוניים להעביר משמעות
3.2.2 היכולת של מאפיינים לשוניים ליצור שוני בולט לעין
3.2.3 השפעתם של מאפיינים סמנטיים
3.2.4 השפעתם של מאפיינים פונטיים
3.2.5 השפעתם של מאפיינים פונולוגיים
3.3 דוגמאות לשמות מותג
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

מבוא:
מחקרים רבים הראו שיטות שונות בהן ניתן להגביר את זכירתם של שמות מותג אצל הצרכן כגון: מיקום שם המותג (Baker, Honea & Russell, 2004 ), הטבעת שם המותג לפני הצגת המאפיין שלו (Baker, 2003).
מספר חוקרים הגו באפשרות של קשר בין מאפיינים לשוניים של שם המותג לבין זכירת אותם השמות. בעבודה זו אנתח את אותם מאפיינים ואבדוק האם קיימת זיקה בינם לבין רמת הזכירה של שם המותג אצל הצרכן.

1.1 הבעיה המחקרית.
האם קיים קשר בין מאפיינים לשוניים בשם המותג בפרסומת לבין רמת זכירת שם המותג אצל הצרכן.

1.2 השערת המחקר.
השערה H1: שימוש במאפיינים לשוניים בשם המותג מגביר את רמת הזכירה של שם המותג אצל הצרכן.

* משתנה תלוי: רמת זכירה
ערכי משתנה תלוי: גבוהה, נמוכה.

* משתנה ב"ת: מאפיינים לשוניים.
ערכי משתנה ב"ת: פונולוגיים, אורתוגרפיים, מורפולוגיים, סמנטיים, פונטיים.

1.3 שיטות וגישות המחקר.
גישת המחקר בה נקטתי בעבודה זו היא סקירה ספרותית ולצורך כך בחרתי מספר מאמרים, שבהם בדקתי את הקשר בין מאפיינים לשוניים בשם המותג בפרסומת לבין רמת זכירת שם המותג אצל הצרכן.

מקורות:

הורניק, י., ליברמן, י. , "ניהול הפרסום" (1994). הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
Baker W.E (2003)."Does brand name Imprinting in memory increase brand information retention?" Psychology Marketing Vol.20 Iss.12 pg.1119.
Baker W. E., Honea H., Russell C. A., (2004). "Do not wait to reveal the brand name: the effect of brand name placement on television advertising effectiveness."
Journal of Advertising. Vol. 33, Iss. 3; p. 77 (9 pages)
Braun-La Tour, K.A, La-Tour, Pickrell J.E, Loftus E.F. (2004). "How and when advertising can influence memory for consumer experience".Journal of Advertising. Vol.33, Iss.4; pg. 7, 19pgs.
Chan A.K.K, Huang Y.Y (1997)."Brand naming in china :a linguistic approach."Marketing Intelligence planning. Vol.15, Iss.5, p.227.
Fallon A. B., Groves K., Tehan G. (1999). "Phonological Similarity and trace degradation in the serial recall task". Journal of Psychology. vol. 34, no. 5, pp. 301-307(7).
Francis J., Jan L., Walls J., (2002)." The impact of linguistic differences on international brand name standardization: A comparison of English and Chinese brand names of Fortune-500 companies". Journal of international marketing. Vol.10 Iss.1, p98, 19p.
Holden, Stephen J S, Vanhuele, Marc.(1999). "Know the name, forget the exposure: Brand familiarity versus memory of exposure context" Psychology Marketing. Vol. 16, Iss. 6; p. 479 (18 pages)
Lowrey M. T, Shrum L. J., Dubitsky M T. (2003). "The relation between brand name linguistic characteristics and brand name memory". Journal of Advertising.:Vol. 32, Iss. 3; p. 7 (11 pages).
Robertson K.,(1989)."Strategically desirable brand name characteristics".Journal of consumer marketing. Vol 6., Iss 4., pg.61

תגים:

זיכרון · מורפולוגי · סמנטי · פונולוגי · פונטיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מאפיינים לשוניים בשם מותג לבין רמת זכירת שמות המותג אצל הצרכן.", סמינריון אודות "הקשר בין מאפיינים לשוניים בשם מותג לבין רמת זכירת שמות המותג אצל הצרכן." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.