היישום אינו מחובר לאינטרנט

מה בין קסטנר 'האיש שמכר את נשמתו לשטן' לבין שינדלר 'חסיד אומות העולם'

עבודה מס' 066029

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מדוע קסטנר אשר עמד באומץ מול "חיות אדם" ופעל לשם הצלת יהודים רבים, זכה ליחס כפוי טובה אשר עלה לו בשמו הטוב ולבסוף גם בחייו.

11,358 מילים ,25 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עשרות המאמרים שנכתבו לאחר שניתן פסק הדין העליון(1) אשר זיכה את קסטנר מהאשמות שהוטחו בו, מעידים כי פסק דינו של בית המשפט העליון לא סתם את הגולל על הפרשה. ניתן לומר כי את מילותיו המפורסמות של השופט בנימין הלוי, לפיהן, קסטנר "מכר את נשמתו לשטן" לא הצליח פסק הדין העליון על 300 העמודים שבו, "למחוק" מתודעת החברה הישראלית. נראה אפוא, כי אין מנוס מן המסקנה כי קסטנר היה וכנראה לעולם ישאר דמות שנויה במחלוקת.
בעבודה זו בחרתי לבחון מדוע מי שעמד באומץ מול "חיות אדם" ופעל נמרצות לשם הצלת יהודים רבים ככל הניתן, זכה ליחס כפוי טובה אשר עלה לו בשמו הטוב ולבסוף גם בחייו. לשם מענה על שאלה זו, החלטתי לבחון את פרשת קסטנר אל מול סיפורו המפורסם של אוסקר שינדלר אשר הוכר ע"י מדינת ישראל כ"חסיד אומות עולם". המדובר בשני סיפורי הצלה שיש ביניהם קווי דמיון, אולם צורות שונות של התייחסות הציבור אליהם. הן קסטנר והן שינדלר הינם דמויות שנויות במחלוקת מבחינת אופיים, שניהם ניצלו את קשריהם עם הנאצים, ונתנו שוחד תמורת חיי אדם, ואולם, האחד בית משפט בישראל קבע כי "מכר את נשמתו לשטן", בעוד שהאחר זכה לכבוד ולהערכה. לפיכך, שאלת המחקר העומדת בבסיס עבודה זו כפי שהיטיב לתארה ליאון שלף במאמרו, הינה(2):
"מה בין רשימתו של שינדלר לרשימתו של קסטנר? האם ההבחנה שנעשתה ביניהן מוצדקת, סבירה הגיונית אנושית? אחד נערץ ומוערך והאחר נדחה ומושפל. אחד זוכה למעמד המכובד ביותר שמדינת ישראל מעניקה לשאינם אזרחיה, והאחר נדון לשבט ולגנאי. שמו של אחד הואדר ע"י ניצוליו, שתמכו בו בכסף בחייו ועזרו להעלות את עצמותיו לקבורה במדינת ישראל לאחר מותו, והאחר, שתיקה רועמת מלווה את הירצחו, בעוד ניצולים ממלאים את פיותיהם מים".
יודגש כי אין בעבודה זו ניסיון לערוך השוואה בין מעשי ההצלה של שינדלר למעשי ההצלה של קסטנר. כל רצוני הוא להראות כי לקסטנר נעשה עוול, ולשם כך החלטתי לבחון את סיפורו אל מול מעשי ההצלה של חסיד אומות עולם. כפועל יוצא מכך, ההתמקדות בעבודה זו תהיה יותר בפרשת קסטנר, שכן כאמור, סיפורו של שינדלר נועד לאפשר לנו לראות את פרשת קסטנר בפרספקטיבה שונה.

על כל פנים, לשם מציאת מענה לשאלת המחקר, אפתח בתיאור קורותיהם של שינדלר וקסטנר בזמן המלחמה ולאחריה. בהמשך, אדון בהרחבה באופן בו התייחסה החברה הישראלית אל השניים. דיון זה יכלול התייחסות לתואר המכובד "חסיד אומות עולם" ולקריטריונים להענקתו ולחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י-1950. לסיום אציע מספר תשובות אפשריות לשאלת המחקר - תשובות אשר יש בהן כדי לשפוך מעט אור על פרשת קסטנר המורכבת והטעונה.
לסיום יצוין כי במהלך הכנת העבודה, התעורר בי החשש כי ניסיוני להוכיח כי נעשה עוול לאחד יהיה תוך כדי עשיית עוול לאחר. לאור האמור, ברצוני להדגיש כי אין עבודה זו מבקשת להפחית מגדולת מעשיי ההצלה של שינדלר בזמן המלחמה, או לערער על התואר המכובד שהוענק לו. כאמור, תכליתה של עבודה זו היא להראות כי לקסטנר נעשה עוול, וסיפורו של שינדלר מובא כדי לסייע במשימה זו.
---------------------------------------------------------------------
1. ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' מלכיאל גרינוולד, פ"ד יב(2), 2017.
2. ליאון שלף, "בין רשימת שינדלר לבין הרכבת של קסטנר - על מציאות היסטורית, מיתוסים תקשורתיים ואמת משפטית", בתוך דניאל גוטווין ומנחם מאוטנר (עורכים), משפט והיסטוריה, בעמ' 348.

תוכן עניינים:
מבוא
אוסקר שינדלר
האיש ופעולותיו בזמן המלחמה
היחס לשינדלר לאחר המלחמה
התואר "חסיד אומות עולם" והקריטריונים להענקתו
ד"ר ישראל קסטנר:
האיש ופעולותיו בזמן המלחמה
פעולותיו העיקריות של קסטנר וחברי ועדת העזרה וההצלה בזמן המלחמה
היחס לקסטנר לאחר המלחמה
החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950
משפט קסטנר - משפט פוליטי נגד הנהגת היישוב
התפרצות "שובו של המודחק"
משפט קסטנר - "גבורה מול כניעה וגלותיות"
פרשת קסטנר כפרשה "בלתי שפיטה"
"מציל יהודי" לעומת "מציל גרמני"
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אוסקר שינדלר נולד ביום 28.4.1908 בחבל מוראביה שבאימפריה האוסטרית, אשר לימים הפכה לרפובליקה הצ'כוסלובקית. משפחתו של שינדלר הייתה משפחה קתולית אמידה אשר התגוררה בעיירה צויטאו.
מהמעט שסיפר שינדלר על ילדותו ניתן ללמוד כי הייתה לו ילדות רגילה וטובה. הוא התחנך בבית ספר עיוני גרמני, במגמה ריאלית שנועדה להכשיר מהנדסים, כדי לענות על צורכי הנוף התעשייתי של האזור(3). מסיפרו של תומס קנילי "רשימת שינדלר"(4) עולה כי כנער היה שינדלר חסר כל תודעה פוליטית, לדברי קנילי:
"גזע, דם ואדמה - משמעות של כלום היתה להם מבחינתו של אוסקר המתבגר. הוא היה אחד מאותם נערים שלדידם אופנוע הוא הדגם המושך והמשכנע ביותר של היקום". (5)
-------------------------------------------------------------------
3. קנילי תומס, רשימת שינדלר, ניו יורק 1982, עמ' 25-26.
4. יצוין כי ספרו של תומס קנילי, הערה 3 לעיל, אמנם כתוב כרומן, אולם הוא מבוסס ברובו על עדויותיהם של ניצולי שינדלר ושל עדים אחרים. קנילי אף מציין בפתח ספרו כי: "השתלתי להימנע מכל מרכיב בדיוני, כי הבדיון היה מסאב את האמת המתועדת וכן השתדלתי להבחין בין המציאות לבין המיתוסים הנוטים לדבוק באדם בעל שיעור קומה כאוסקר".
5. רשימת שינדלר, הערה 3 לעיל, בעמ' 27.

תגים:

יהודים · משפחת · צינדלר · פרויהודי · חסיד · אומות · העולם · הצלת · יהודים · שואה · חסידי · אומות · העולם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מה בין קסטנר 'האיש שמכר את נשמתו לשטן' לבין שינדלר 'חסיד אומות העולם'", סמינריון אודות "מה בין קסטנר 'האיש שמכר את נשמתו לשטן' לבין שינדלר 'חסיד אומות העולם'" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.