היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 78
עבודה מס' 31258
שירי חשק מול פיוטי אהבה - האם יש נושאים שעברו משירת הקודש לשירת החול והשוואה בין המשוררים.
3,934 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40493
רקע כללי-יחסי הנפש והגוף, ר' סעדיה גאון, שלמה אבן גבירול, ספר תחכמוני אלחריזי ומשה אבן עזרא.
6,873 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62209
10,398 מילים (כ-32 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41014
שירת ביאליק, הסיבות שבהיאו אותו לכתוב שירת ילדים והמאפיינים של שירת הילדים שכתב.
3,601 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61586
עבודה הבוחנת עד כמה הושפעה שירת היין העברית מאחותה הערבית בכלל ועד כמה השפעה זו מתקיימת בין שירת היין של שמואל הנגיד לבין שירת היין של אבו נואס בפרט.
7,033 מילים (כ-21.5 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68982
דיון במאפייני הרומנטיקה כפי שבאים לידי ביטוי בשירת ביאליק והאם השיר התהפך הינו מאפיין רומאנטי בשירת ביאליק.
8,136 מילים (כ-25 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63883
ייצוגה של האישה בשירה העברית שהתפתחה בימי הביניים, כפי שהשתקפה במקורות הספרותיים השונים, ובמיוחד בשירת החול בתקופת "תור הזהב".
8,314 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70404
שירת הציפורים כהתנהגות מורכבת, כיצד היא מתבצעת מהם הגירויים הפנימיים והחיצוניים להתנהגות והשירה כמודל ללמידה והחיפוש אחר המצע העצבי לזיכרון.
5,026 מילים (כ-15.5 עמ'), 29 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 50750
בחינת שירה נשית מזרחית באמצעות שירהן של שתי משוררות - אמירה הס ושלי אלקיים.
4,884 מילים (כ-15 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 78