היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואת השירה שבמגילת "סרך היחד" לתפילת שמונה עשרה

עבודה מס' 021008

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הפרשה השביעית מתוך המגילה (כת היחד מהתקופה החשמונאית) והשוואתה לתפילת שמנה עשרה הקדומה.

4,404 מילים ,12 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

בתקופת החשמונאים (160 לפני הספירה ואילך) קמה בישראל כת של יראי שמיים שהפליגו באהבת ה' ובדבקות בדרכיו. אנשי הכת חלקו על כלל ישראל בנושאי קיום מצוות ופרשו מן הכלל על מנת שיוכלו לעבוד את ה' לפי דרכם בכל נפשם בטהרה. כיתה זו נקראת "היחד" היות ואנשים אלו שאפו להיות בתוך עדה אחת יחדיו.
אנשי הכת היו רוחניים מטבעם ולכן חיברו כתבים רבים שחלקן נמצאו במדבר יהודה בשנות החמישים של המאה הנוכחית, בצורת מגילות בתוך כדים. מגילות אלו היו קשות לפענוח היות וחלקן לא השתמר בצורה הטובה ביותר, אולם מה שנשאר היה מספק ללימוד דרכי מחשבתם של אנשי הכת.
אחת המגילות הללו היא מגילת 'סרך היחד' אשר נשתמרה בצורה יפה וכוללת כמה חלקים. על צורת הישמרותה אנו יכולים ללמוד ממיעוט הקטעים החסרים בה. ישנם סרכים אחרים ומגילות אחרות כגון :"סרך העדה", "סרך הברכות" ומגילת דמשק הדומה למגילות אלו, וכן מגילת ההודיות אולם ההתמקדות בעבודה זו תהיה על השירה שבסוף "סרך היחד".
הקטע המסיים את מגילת 'סרך היחד' צויין כיחידה ספרותית מיוחדת ביותר היות והוא שונה משאר הקטעים ומסמל שבח ושירה לה', אשר לחלקו ניתן למצוא מקבילות בתפילת שמונה-עשרה.
פתיחתו של הקטע בשורה הראשונה של דף י' ב'סרך היחד' :"אברכנו עם קצים אשר חקקא...".
אולם לדעת טלמון אין חטיבה זו מעשה מקשה אחד ואפשר להבחין בו בשלוש יחידות משנה ברורות שכולם מצטיינות בלשון מזמורית אולם תוכנן שונה. אי לכך הוא קובע בוודאות את תחילת היחידה השניה בעמוד י' שורה 8: "ובכל היותי חוק חרות בלשוני לפרי תהילה ומנת שפתי אזמרה בעת...", ואת סיומה בעמוד יא' שורה 15:"ברוך אתה אלי הפותח לדעה לב עבדכה". לפי זה פותחת היחידה השלישית בעמודה יא' שורה 16 :"הכן בצדק שכל מעשיו".
טלמון קובע כי יחידה השלישית אינה קשורה עניינית ל'סרך היחד' לעומת דעתו של ליכט שניתן לצרף את הקטע למגילה ולכן אדון גם בהם.
היחידה הראשונה (י' 1-4) כונתה ע"י ידין בכינוי "מזמור העיתים", והשניה "מזמור הברכות" , והשלישית היא יצירה מסוג ההודיות. לעומת זאת ליכט מפרק את השירה ל-4 חלקים: שבח העיתים, עבודת הבורא, מחילת פשע, ובקשה ותפילה.

מטרת עבודה זו היא לסקור את הפרשה השביעית מתוך מגילת 'סרך היחד' הכוללת שירה, על כל חלקיה, על מנת לראות ולדון במקבילות שלה לתפילת שמונה-עשרה הקדומה כפי שנמצאה בגניזה הקהירית מבחינה עניינית, פסוקים ופרקים מקבילים.

ראשי פרקים

1.מבוא והצגת הנושא
2.הקדמה
1.תולדות כת "היחד"
2.התפתחות תפילת שמונה עשרה

3.השוואת השירה לתפילת שמונה עשרה
1.כללי
2.הבקשות לדעת תשובה וסליחה
3.מבנה הבקשות

4.סיכום

5.ביבליוגרפיה

מקורות:

אורבך א.א., חז"ל, פרקי אמונות ודעות, ירושלים, תשמ"ו.
גרוניך א., תפילות השבת ויום החול, תל-אביב, 1979.
הברמן א"ב, על התפילה, לוד, תשמ"ז.
היינמן י.,התפילה בתקופת התנאים והאמוראים, ירושלים, תשמ"ב.
היינמן י. ושנאן א., תפילות הקבע והחובה של שבת ויום חול, ת"א, 1976.
וינפלד מ., "הבקשות לדעת, תשובה וסליחה בתפילת שמונה עשרה", תרביץ, מ"ח, תשל"ט.
טלמון ש., "מחזור הברכות של כת מדבר יהודה", תרביץ, כ"ח, תש"ך.
ליכט י., מגילת ההודיות, ירושלים תשי"ז.
ליכט י., מגילת הסרכים ממגילות מדבר יהודה, ירושלים תשכ"ה.
נאמן י., "היחסים בין יהודים ושאינם יהודים בגליל", סיני, תש"ן.
ניצן ב., היצירה והשירה הדתית מקומראן בזיקתן למקרא, אוניברסיטת ת"א, 1989.
סגל מ.צ., "לתולדות כת היחד", תרביץ, תשי"א, כ"ג.

תגים:

הברכות · מזמור · מדבר · טלמון · העיתים · חשמונאי · מגילה · יהודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואת השירה שבמגילת "סרך היחד" לתפילת שמונה עשרה", סמינריון אודות "השוואת השירה שבמגילת "סרך היחד" לתפילת שמונה עשרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.