היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67407
שיטות ההוראה לקריאה, הקניית האוריינות ופיתוחן כמטרות החשובות ביותר בחינוך ילדים עם לקות קריאה בכלל ובקרב ילדים עם לקות שמיעה בפרט.
12,142 מילים (כ-37.5 עמ'), 58 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60642
הצגת הגישות והשיטות השונות בהוראת הקריאה תוך התייחסות להוראת הקריאה לילדים לקויי קריאה.
5,365 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 32658
סקירת מודל קריאה אינטראקטיבי, הגורמים המפריעים לתהליך הקריאה, הבנת הנקרא ודרכים ליישום תיאוריות בה.
4,688 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68023
מה מספר לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו ועל הדרך שבה הגיע אל העובדות שהציג בפנינו בספרו היחיד "תולדות מלחמת פילופוניס".
14,598 מילים (כ-45 עמ'), 39 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 31858
בדיקת השימוש באסטרטגיות מטה קוגניטיביות בתהליך הקריאה באוכלוסיית ליקוי למידה, הגדרות ליקויי למידה, בנית מחקר על פי השאלה וניתוחו.
8,083 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67242
מחקר על 60 נבדקים הכולל שלושה קטעי קריאה.
14,116 מילים (כ-43.5 עמ'), 68 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65698
המצווה, מהותה, זמנה, צורת הקריאה בפני שבי ציון ומשמעותה.
2,569 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60209
האם ניתן ללמד ולפתח ערנות מטה-קוגניטיבית על ידי הקניית אסטרטגיות מטה-קוגניטיביות והאם אלה ישפרו את תהליכי הקריאה אצל תלמידים לקויי למידה?
5,601 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 50686
סקירת טיפול בילד עולה עם בעיות קריאה באמצעות אסטרטגיות מטה-קוגניטיביות.
11,156 מילים (כ-34.5 עמ'), 21 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100