היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 40016
השוואה בין ארה"ב לבריה"מ.
2,548 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 66121
האם ניתן להגדיר את הפאשיזם כתורה אחת ברורה וזהה בכל מקום בו שימשה את השליטים?
9,757 מילים (כ-30 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41438
הגדרת משטר מאוזן, הסיבות לכינון המשטר בישראל ובעיותיו.
1,338 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 61082
מאפייני הטוטליטריזם כמשטר של מנהיג אחד ומפלגה יחידה.
16,309 מילים (כ-50 עמ'), 8 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65641
ניתוח יציבות המשטר האמריקני בשנות כהונתו של קנדי באמצעות חמש גישותיהם של ליפסט, אלמונד, לייפהרט, גולדברג ונויברגר.
6,393 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66113
בחינת איכותן של שתי שיטות הלימוד לכתות א': "שבילים" ו"פשוט חשבון", על מנת לספק למורים מידע על התוכניות הנ"ל ולנסות לקבוע האם, שיטה אחת עדיפה על פני השנייה.
10,941 מילים (כ-33.5 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50519
מטרתה של עבודה זו היא להסביר את כינון משטר זה באמצעות העלאת שלוש השערות.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50660
סקירה של שיטות המסחר בבורסה והתמקדות בשיטת הרצף.
14,587 מילים (כ-45 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62994
מיונים שונים כפי שסווגו על ידי חוקרים שונים ואופי המשטר במדינת ישראל.
3,565 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100