היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 67264
בדיקת כמות ואופן הסיקור, תוך התייחסות למסגרות הניתוח המרכזיות ולאופיו של השיח התקשורתי אודות המתיישבים.
6,348 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65860
מהי הטרדה מינית, מה הוביל להסדרת "תופעה" זו בחוק פלילי, מהן השלכותיה של ההסדרה בזירה החברתית- ציבורית- פוליטית, והאם השיג החוק את מטרותיו.
11,365 מילים (כ-35 עמ'), 41 מקורות, 402.95 ₪
עבודה מס' 61707
בסוד שיח , 2003
עיונים בפילוסופיית האדם של בובר בספרו "בסוד שיח".
2,928 מילים (כ-9 עמ'), 1 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60765
העבודה עוסקת בטענה כי למרות שהאמירה האירונית מבוססת על יסוד ליטרלי מוקדם, עדיין הבסיס לאמירה נובע ממגמה אירונית.
14,040 מילים (כ-43 עמ'), 15 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 60111
בחינת השאלה כיצד השפיע שינוי השיח האזרחי בישראל על הצלחת ארגוני שמאל חוץ פרלמנטריים.
5,321 מילים (כ-16.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68146
כיצד תקופת ההתנתקות הציגה את מעמדם של הדתיים-לאומיים בשיח הקונצנזוסואלי ההגמוני בישראל על ידי העיתונות החילונית והדתית?
12,075 מילים (כ-37 עמ'), 94 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 60058
חיבור זה מעמת שתי עמדות בסיסיות עקרוניות בשיח המדעי, הדנות בשאלה האם מחשבים יכולים לחשוב.
7,551 מילים (כ-23 עמ'), 4 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 62096
הסבר הבעייה, המחקר בתחום והגורמים התורמים להעלתה על סדר היום.
2,904 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62664
מהן התפיסות החינוכיות הערכיות של הגננת, ובאלו מאפייני שיח מועברים כמסר לימודי חינוכי.
17,388 מילים (כ-53.5 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33