היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
שכבתי
עבודה מס' 61985
התפתחות מפוקפקת או לגיטימית של המסחר?.
14,921 מילים (כ-46 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64860
הצעה לשינוי במערכות המידע של חברת "אל על", אשר יוביל לבסוף לשיפור הקשר בין החברה ללקוחות המוגדרים כ"נוסעים מתמידים" בקו נתב"ג ניו יורק בפרט, ובטיסות ארוכות הטווח בכלל.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 50848
תכנית לשיווק של מגשיות אלה, כולל תיאור המוצר, האסטרטגיה השווקית והסביבה העסקית.
4,320 מילים (כ-13.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66219
האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?
5,551 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68206
ניתוח שיווקי של הרשת תוך התייחסות לסביבת שוק קמעונאות המזון ובחינת אסטרטגיות שיווקיות חדשות.
2,394 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10301
שיווק "אולפנית" ברמת גן המשלבת לימודי מדעים מוגברים.
5,608 מילים (כ-17.5 עמ'), 27 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69860
כיצד קיימים מוצרים תחת מותגים בינלאומיים המצליחים בשוק הבינלאומי אך נכשלים בשוק המקומי, ובאיזה אסטרטגיה לדבוק - סקירת מחקרים.
6,296 מילים (כ-19.5 עמ'), 16 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 60735
4,018 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21268
סקירת חברה, אסטרטגית השיווק, תמהיל השיווק, מדיניות פרסום, תמהיל מחיר, זכיינות, בדיקת אפשרויות להרחבת העסק הבדיקת הגורם האנושי.
7,726 מילים (כ-24 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100