היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
שיווי
עבודה מס' 50595
עבודה זו עוסקת בבעיית ההתפתחות המוטורית אצל מפגרים בדגש על בעית שיווי המשקל.
3,768 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65448
היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67638
תיאור קבוצת תמיכה ודיון בשימוש הנעשה בקבוצה באלמנטים של עזרה עצמית כחלק מהטיפול בהורדה במשקל.
3,290 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 64979
המשקלים פועל ופעול לפי מסורת תימן בהשוואה למסורות אחרות
5,660 מילים (כ-17.5 עמ'), 60 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66979
בחינת זכויותיו של הקטין להביע את דעתו בהחלטות לגבי עצמו, משקלן, והאם גישת המשפט הישראלי ביחס לנושא, שקלה את כלל השיקולים בהחלטותיה ופסיקותיה בעניין.
11,624 מילים (כ-36 עמ'), 60 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65973
בדיקה וחקירה של השפעת משקל גוף ודמוי עצמי על תפקוד חברתי ועל מידת המקובלות אצל ילדים בגיל התבגרות מוקדמת.
5,211 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69825
דיון בבעיה תוך תיאור מימדיה, עומקה והתבטאותה על פני השטח.
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61897
על השמנת יתר בעולם המערבי ועל חשיבותה של פעילות גופנית
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70447
הצגת הבעיה והצעת פתרונות.
3,159 מילים (כ-9.5 עמ'), 17 מקורות, 274.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23