היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 61297
עבודה המנסה לברר מהי עריכה במקרא, על מה היא מבוססת ועל הבדלי הגישה בין חוקרים שונים.
3,006 מילים (כ-9 עמ'), 19 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62023
העבודה עוסקת בהיבטים המשפטיים והחברתיים של חופש העיתונות בעימותו עם אינטרסים משפטיים, ציבוריים ופרטיים אחרים לאור פרשת אוחנה.
10,502 מילים (כ-32.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60576
הקודים האתיים הנחוצים לתפקודו הנאות של השופט תוך בחינת חשיבות החוק הפורמלי, בדיקת מושגי הצדק והחוק הטבעי מול החקיקה הסינתטית והקשר שבין החוק, האחריות הפלילית והגישה האתית.
10,189 מילים (כ-31.5 עמ'), 45 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60496
עבודה זו מיועדת למורים וסטודנטים כחלק מהכנת תלמידים לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך בכיתה י' לתיכונים דתיים.
7,988 מילים (כ-24.5 עמ'), 0 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60043
העבודה דנה ביחסם של ביהמ"ש העליון ושופטיו (וכן יחסם של המחוקק והחברה) בשנות החמישים והשישים להומוסקסואלים ולפרקטיקות מיניות לא קונבנציונליות.
3,121 מילים (כ-9.5 עמ'), 21 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 60289
העבודה בוחנת את אופן קבלת ההחלטות של היועץ המשפטי לממשלה ושל שופטים בישראל בכל הנוגע לשפיטת פוליטיקאים.
13,137 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62824
כיצד רואים שופטים ואנשי משפט בישראל את הסיקור התקשורתי בנושאי משפט.
8,067 מילים (כ-25 עמ'), 32 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 63199
7,685 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 64963
בחינת הקשר בין מין השופט לבין ההחלטה בפסיקה - בדיקת 10 פסקי דין בנושאי אונס נשים לבחינת ההשערות.
8,431 מילים (כ-26 עמ'), 36 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31