היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 66340
מעברו של הקשיש מביתו לסידור מוסדי, תוך כדי סקירת התיאוריה האקולוגיות ותיאוריית החליפין.
7,303 מילים (כ-22.5 עמ'), 22 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 60198
מהן הפעילויות המאורגנות לקשישים, כיצד מתמודדים קשישים עם זמנם הפנוי בפעילות בבתי אבות בישראל, והאם הם מעוניינים בפעילות רבה יותר.
6,123 מילים (כ-19 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66356
בדידות ואיכות-חיים בקרב קשישים לקויי-שמיעה בהשוואה לקשישים ללא לקות שמיעה.
12,737 מילים (כ-39 עמ'), 76 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60700
תיאור סקר באמצעות שאלון הבא לבדוק את עמדות קשישים עצמאיים בני יותר מ 75 שנה המתגוררים בגפם כלפי כניסה למגורים בבית אבות.
2,948 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50712
סקירת הספרות בנושא, בחינת בית הקשיש לאור הספרות, הצגת היתרונות והחסרונות והצעת שינויים בשיטת ניהול הטיפול.
3,193 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67216
תיאור תופעת ההתעללות בקשישים, בחינת היקף התופעה בארץ ודרכי התמודדות עמה.
3,317 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68213
היבטים שונים המתייחסים לטיפול ולפעילות בעזרת בעלי חיים עם קשישים המתגוררים במוסדות, והשילוב בין השניים.
10,019 מילים (כ-31 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65619
כיצד הרשות המקומית תורמת לשיפור חיי הקשישים - חדרה ועפולה.
12,157 מילים (כ-37.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 21392
התמקדות בשלב המעבר וקבלת ההחלטות של הקשיש ומשפחתו על כניסה למוסד, תוך התייחסות לסיבות ולגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטה.
4,475 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39