היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול הטיפול-בית הקשיש בקצרין

עבודה מס' 050712

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות בנושא, בחינת בית הקשיש לאור הספרות, הצגת היתרונות והחסרונות והצעת שינויים בשיטת ניהול הטיפול.

3,193 מילים ,16 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ניהול הטיפול - בית הקשיש בקצרין

תוכן העניינים: hg0712
מבוא
ניהול הטיפול - סקירת הספרות
בית הקשיש בקצרין - ניהול טיפול
שלבי ניהול הטיפול בבית הקשיש:
הערכת יישום גישת ניהול הטיפול בבית הקשיש - קצרין
יתרונות וחסרונות שיטת ניהול הטיפול
שינויים מוצעים ביישום שיטת ניהול הטיפול בבית הקשיש - קצרין
סיכום

: בחינת נושא ניהול הטיפול בתחום הגרנטולוגיה על כל היבטיו, תוך
התייחסות מיוחדת לניהול טיפול באזורים כפריים מרוחקים ובחינת יישום
השיטה בבית קשיש ביישוב ספציפי.

מבוא:
השירות אותו בחרתי לתאר הנו בית הקשיש בעיר קצרין. בקצרין 7000 תושבים,
720 מתוך כלל האוכלוסייה הנם קשישים בגילאים 80% .85 - 65 מבין הקשישים הם
עולים חדשים מחבר העמים אשר נקלטו בעיר במהלך חמש שנים האחרונות, קצרין לפתע
"הזדקנה", בית הקשיש הוקם לפני כשלוש שנים על מנת לענות על צרכי אוכלוסיית
הקשישים.

בית הקשיש מנוהל ע"י רכזת הקשישים במתנ"ס המקומי, (מטפלת באומנויות
בהכשרתה), השירותים אשר מעניק המקום כוללים: חוגים מגוונים, אולפן עברית,
מתפרה, קבוצת מתנדבים (הקשישים מתנדבים אחת לשבוע בבסיסי הצבא השונים ברמת
הגולן), מקהלה ייצוגית, ארוחה חמה, רופא פסיכיאטר המגיע למקום פעם בחודש, עובדת
סוציאלית פעמיים בשבוע וקבוצת תמיכה.

בצוות ההיגוי של בית הקשיש חברים: נציג המתנ"ס, עובדת סוציאלית, מנהל
מרפאת קופת חולים, פסיכיאטר, עובדת סוציאלית קהילתית ושני תושבים קשישים,
הצוות נפגש אחת לחודש. בבית הקשיש לוקחים חלק בפעילות כ 350 - קשישים, % 50
מכלל אוכלוסיית הקשישים בעיר. חלקם משתתף רק בפעילות המועדון החברתי וחלקם
משתמש בשירותים הנוספים אשר מוצעים.

בעבודה זו אסקור גישות שונות למושג ניהול טיפול תוך התייחסות לניהול טיפול
באזורים כפריים מרוחקים, אציג את אופן יישום השיטה בבית הקשיש בקצרין, ואנסה
להעריך אם אכן מושגים יעדיה, אבחן את חסרונותיה מול יתרונותיה ואציע שינויים
אפשריים לגבי אופן יישומה בבית הקשיש.

ביבליוגרפיה:
1. ברודסקי, ג. חביב, ג. כהן, מ.א. הרון, ת. (1986). ניהול הטיפול בשירותים לקשישים: הליכים
ארגוניים. ירושלים. ברוקדייל.
2. חובב, מ. רמות, א. (1992). ניהול הטיפול. חברה ורווחה. יב', ע"מ .380 - 373

3. Bane, S.D. (1997). Rural Mental Health and Aging: Implication for Case
.Management. Journal of Case Management. Pp. 158 - 161
4. Barnes, N.D. (1997). Formal Home Care Services: Examining the Long -
.Term Care Needs of Rural Older Women. Journal of Case Management. Pp
.162 - 165
5. Capitman, J., Sciegaj, M. (1995). A contextual approach for understanding
individual autonomy in managed community long - term care. The
.Gerontologist, Vol 354, 533 - 540
6. Degenholtz, H.B., Kane, R.A., Kane, R.L., Finch, M.D. (1999). Long - term
care case manager's out of home placement decision: An application of
.hierarchical logistic regression Research on Aging. Vol. 21(2), 240 - 274
7. Degenholtz, H.B., Kane, R.A., Kane, R.L., Kivnick, H.Q. (1997). Care - related
preferences and values of elderly community - based LTC consumers: Can case
managers learn what's important to clients?. Gerontologist. Vol 37(6), 767 -
.776
8. Galambos, C.M. (1997). Resolving ethical conflicts in providing case
.management services to the elderly. Journal of Gerontological Social Work
.Vol 27(4), 57 - 67
9. Kelly, L.M., Maclean, M.J. (1997). I Want to live Here for the Rest of My Life
.Journal of Case Management. Pp. 174 - 181
:10. Kisthardt, W1993).). An empowerment agenda for case management research
& .Evaluating the strengths model from the consumers prespective. In Harris, M
11. Bergman, H. (Eds.), Case management for mentally ill patients: Theory
.and practice.Langhorne
12. Kisthardt, W1998).).The Strengths Model of Case Management: Principles
and Helping Functions. In The Strengths Perspective in Social Work
.Practice. Saleebey, D. (eds.), Second edition, Longman Inc
13. Leutz, W., Sciegaj, M., Capitman, J. (1997). Client - Centered Case
.Management
.Journal of Case Management. Pp. 18 - 24
14. Soares, H.H., Rose, M.K. (1994). Clinical aspects of case management with
.the elderly. Journal of Gerontological Social Work. Vol 22(3 - 4), 143 - 156
15. Sullivan, W.P., Fisher, B.J. (1994). Intervening for success: Strengths -
based case management and successful aging. Journal of Gerontological
.Social Work. Vol 22(1 - 2), 61 - 74
:16. Zarit, S.H., Gaugler, J.E., Jarrot, S.E. (1999). Useful services for families
Research findings and directions. International Journal of Geriatric
.Psychiatry. Vol 14(3). 165 - 177


מקורות:

ברודסקי, ג. חביב, ג. כהן, מ.א. הרון, ת. (1986). ניהול הטיפול בשירותים לקשישים: הליכים ארגוניים. ירושלים. ברוקדייל.
חובב, מ. רמות, א. (1992). ניהול הטיפול. חברה ורווחה. יב', ע"מ 373 - 380.
Bane, S.D. (1997). Rural Mental Health and Aging: Implication for Case
Management. Journal of Case Management. Pp. 158 - 161.
Barnes, N.D. (1997). Formal Home Care Services: Examining the Long - Term Care Needs of Rural Older Women. Journal of Case Management. Pp. 162 - 165.
Capitman, J., Sciegaj, M. (1995). A contextual approach for understanding individual autonomy in managed community long - term care. The Gerontologist, Vol 354, 533 - 540.
Degenholtz, H.B., Kane, R.A., Kane, R.L., Finch, M.D. (1999). Long - term care case manager's out of home placement decision: An application of hierarchical logistic regression Research on Aging. Vol. 21(2), 240 - 274.
Degenholtz, H.B., Kane, R.A., Kane, R.L., Kivnick, H.Q. (1997). Care - related preferences and values of elderly community - based LTC consumers: Can case managers learn what's important to clients?. Gerontologist. Vol 37(6), 767 - 776.
Galambos, C.M. (1997). Resolving ethical conflicts in providing case management services to the elderly. Journal of Gerontological Social Work. Vol 27(4), 57 - 67.
Kelly, L.M., Maclean, M.J. (1997). I Want to live Here for the Rest of My Life Journal of Case Management. Pp. 174 - 181.
Kisthardt, W.(1993). An empowerment agenda for case management research: Evaluating the strengths model from the consumers' prespective. In Harris, M.
Bergman, H. (Eds.), Case management for mentally ill patients: Theory and practice.Langhorne.
Kisthardt, W.(1998).The Strengths Model of Case Management: Principles and Helping Functions. In The Strengths Perspective in Social Work Practice. Saleebey, D. (eds.), Second edition, Longman Inc.
Leutz, W., Sciegaj, M., Capitman, J. (1997). Client - Centered Case Management. Journal of Case Management. Pp. 18 - 24.
Soares, H.H., Rose, M.K. (1994). Clinical aspects of case management with the elderly. Journal of Gerontological Social Work. Vol 22(3 - 4), 143 - 156.
Sullivan, W.P., Fisher, B.J. (1994). Intervening for success: Strengths - based case management and successful aging. Journal of Gerontological Social Work. Vol 22(1 - 2), 61 - 74.
Zarit, S.H., Gaugler, J.E., Jarrot, S.E. (1999). Useful services for families: Research findings and directions. International Journal of Geriatric Psychiatry. Vol 14(3). 165 - 177.

תגים:

זקנים · כפרי · גרנטולוגיה · רווחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול הטיפול-בית הקשיש בקצרין", סמינריון אודות "ניהול הטיפול-בית הקשיש בקצרין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.