היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות קשישים עם זמן פנוי בבית אבות

עבודה מס' 060198

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהן הפעילויות המאורגנות לקשישים, כיצד מתמודדים קשישים עם זמנם הפנוי בפעילות בבתי אבות בישראל, והאם הם מעוניינים בפעילות רבה יותר.

6,123 מילים ,29 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הזקנה כתופעה טוטאלית תובעת הסבר במישורים שונים, ואכן זהו אחד הקשיים העומדים בפני כל ניסיון תיאורטי להסבירה. הממדים של התופעה הם שונים, ואינם בהכרח נתונים תחת גג תיאורטי אחד. קיימים היבטים ביולוגים, פסיכולוגיים וחברתיים, והאתגר הוא למצוא את הקשר ביניהם.
התיאוריות המרכזיות על זקנה מתחלקות על פי הקשר שהן שואפות למצוא בין הזקן לבין סביבתו (חזן 1988).
חלק גדול מהקשישים עובר לבית אבות, שלו יתרונות רבים עבור הקשיש. אחד מיתרונות אלו הוא תרבות הפנאי בבית האבות. בבתי אבות מאורגנים לקשישים פעילויות תרבות ופנאי, על מנת להנעים את זמנם. פעילויות אלו יכולות להיות פעילויות על מנת לשפר את תפקודם או פעילויות פנאי גרידא.
העיסוק בנושא בילוי שעות הפנאי מהווה אחד הגורמים התורמים לרווחת הקשישים.
הדעה הרווחת היא שתהליך ההזדקנות קשור, לפחות מבחינה תיאורטית בהפחתת התדירות והיקף שעות הפנאי אותם מנצלים הקשישים. אירועי חיים כמו פרישה, אובדן בן/בת זוג ועוד, מונעים מקשישים לקחת חלק בפעילות בשעות הפנאי. קיימות לא מעט הוכחות מחקריות הטוענות כי מצב הנפשי של הקשישים מושפע באופן דרמטי מכמות שביעות הרצון אותו מקבל היחיד בפעולותיו בשנות הפנאי. יתירה מכך, ממצאי מספר מחקרים מניחים כי שביעות רצון בבילוי שעות הפנאי מהווה גורם עיקרי לרווחה נפשית של האדם הקשיש, בהשוואה לשביעות רצונו מעבודה, משפחה וכד' (1990 ,NEMIROFF).

שאלת המחקר
שאלת המחקר היא לבחון מהן הפעילויות המאורגנות לקשישים, כיצד מתמודדים קשישים עם זמנם הפנוי בפעילות בבתי אבות בישראל, והאם הם מעוניינים בפעילות רבה יותר.
על מנת לענות על שאלה זו בכוונתי לנתח תוכן של לוחות מודעות, בבתי אבות. ברצוני לבדוק אלו פעילויות מוצעות לקשיש במסגרת המוסד בו בחר לשהות. בכוונתי להשוות בין פעילויות המוצעות בבית אבות סיעודי לבין אלו המוצעות בבית אבות הנמנה עם ה"דיור המוגן". על כן תכלית המחקר היא לבדוק האם הפעילויות בשעות הפנאי לקשישים מתפלגות בצורה הומוגנית בין סוגי הפעילויות השונים- כלומר האם יש פעילות אחת עליה שמים דגש או
שהפעילויות מגוונות ביותר.
הרקע התיאורטי יסתמך על ספרות שנכתבה על המעבר של קשיש למוסד, חייו במוסד ותרבות הפנאי במוסדות אלו. החלק המחקרי יערך בשני בתי אבות באזור המרכז (לב אבות ברחובות, בית גיל הזהב בתל אביב) מהם אדלה נתונים על פעילות הפנאי של הקשישים.


תוכן העניינים:
1. מטרת העבודה
1.1 הצגת הנושא
1.2 שאלת המחקר
2. התמודדות עם תהליכי הזקנה
2.1 תיאוריית הניתוק
2.2 תיאורית הפעילות
2.3 התיאוריה הסוציו-ביולוגית
2.4 תיאורית החליפין
2.5 הגישה ההתפתחותית
2.6 גישת האינטראקציה הסימבולית
2.7 סיווג בתי האבות והפעילות בהן
3. ניצול הפנאי של הקשיש בבית אבות
3.1 מאפייני הפעילות בבית האבות
3.2 חלוקת זמנו של הפרט
3.3 מחקרים על הפעילויות בבתי האבות
4. המחקר
4.1 שיטת המחקר
4.2 המדגם
4.3 השערות המחקר
5. תוצאות
6. סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

מקורות:

אידה ד., (1988) פסיכו-דרמה ולכידות קבוצה אצל קשישים: הלכה למעשה, גרונטולוגיה, 34.
איל נ., החיים כנהר, מסע פסיכולוגי, תל-אביב: הוצאת ידיעות אחרונות: ספרי חמד, 1997, עמודים 211-247.
בנימין א.(1978),התנהגות בקבוצות קטנות, תל-אביב: ספרית הפועלים, 1978.
בנסון ג'. פ. (1992) , יצירתיות בעבודה עם קבוצות, קרית ביאליק, אח.
ברזילי ע. (1995), בילוי בשעות הפנאי בבית אבות (ממצאי סקר), תל-אביב.
דה בונו (1988) מדריך לחשיבה יוצרת: דרכים חדשות לפתרון בעיות, כנרת, תל-אביב.
כהן א. (תשנ"ד), היבטים קיומיים בעולמן של נשים קשישות יוצאות תימן, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן.
חזן ח. (1988), הזקנה כתופעה חברתית, ת"א: מסדה
חזן ח. (1985) , הזדקנות וזקנה בישראל, ת"א.
חזן ח., (1998), "איפכא מסתברא", חוברת הקורס סוציאליזציה, מועד סתיו 98א'.
יקוביץ א. ואריאלה ל. (1996), הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית- סוגיות ושיטות התערבות, (מהדורה שניה), תל אביב: רמות, ינואר .
לומרנץ י. (1991), "החירות להיות פציאנט: מושגי יסוד בבסיס הפסיכותרפיה במחצית השניה של החיים", שיחות, כרך ו', חוברת 1, עמודים 40-43.
מדריך שירותים לזקני תל-אביב, הוצאת "אשל" האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל, יולי 1996.
מדריך דיור- דיור מוגן לזקנים בישראל, הוצאת "אשל" האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל, יולי 1997.
נאון ד., ואחרים (1993), דפוסי המיסוד בישראל לפני ואחרי החלת חוק ביטוח הסעד, ירושלים: הג'וינט, יולי.
רותם נ. (1995), "המעבר לבית אבות- הקבוצה ככלי להסתגלות מוצלחת", ידיעון האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, אביב.
רייכמן ש., לב ארי א. (1986), מעבר המשק הישראלי לשבוע עבודה מקוצר, ירושלים, מכון למחקר חברתי.
שפר א. (1997), המעבר לבית אבות והמסגרת הטיפולית, הוצאת האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן.
Bread j Reghem m.,, (1985) "measuring leisure motivation", journal of leisure research, vol 15. Pp. 136-154.
Brody elaine m. (1985), "parents care as normative family stress", gerontologist, 25,1 pp.19-29.
Lowenstein a., (1989), impact of institutional placement dicision making of family relations of the eldery, paper presented, at european georontological association, dudrovnik, yugoslavia.
Susman n,b., (1977), family and elderly individual: an organizational linkage perspective, in: e.s.h.anas and m.b. susman (eds), family bureaucracy and the elderly. durham, nc: duke university press.
Nemiroff robert a., colarusso calvin a. (1990), new dimensions in adult development, n.y, 1990, pp.97-117.
Steinman lynne a. (1979), "reactivated conflicts with aging parents", in pauline ragan (ed), ageing parents, los angles, university of southern california, pp.126-143.
Muslin h., (1992) psychotherapy of the eldary self, n.y., bruner remazel tub.
griffin mickie and waller milard (1992),"group therapy for the elderly: one approach to coping", clinical social work journal
Henry s. (1992) groups skills in social work: a four dimensional approach,
Shulman l., (1992), the skills of helping individuals families and groups, 3rd ed), peacock publishing inc, u.s.a.
Toseland r.w., and rivas r.f., (1984) n introduction to group work practice, macmillan publishing company.

תגים:

גרונטולוגיה · זיקנה · קשישים · חליפין · פנאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות קשישים עם זמן פנוי בבית אבות", סמינריון אודות "התמודדות קשישים עם זמן פנוי בבית אבות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.