היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
חליפין
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 21271
סקירת הרקע ההיסטורי לאיחוד, עיקרי התוכנית ישום התוכנית והשפעתו על ישראל.
2,273 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 21057
בדיקה האם הממשלות בישראל ישתמשו בשע"ח ככלי לבלימת אינפ'. השוואה למדינות אחרות ובדיקת כלים נוספים לבלימה.
3,852 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63519
8,873 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69866
ניתוח אנתרופולוגי של שוק קריית שמונה ושוק מחנה יהודה בירושלים.
2,376 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 63704
10,310 מילים (כ-31.5 עמ'), 12 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64924
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, בהתמקדות על הריבית ושער החליפין.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60805
מחקר שנעשה באמצעות שאלונים, במטרה לפתור בעיה של עזיבת עובדים, תוך התייחסות לתיאוריית החליפין החברתי ותיאוריית ההשקעות המצטברות.
14,970 מילים (כ-46 עמ'), 84 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 40296
תהליכים, סקטור הנפט והאנרגיה, מאזן התשלומים למדיניות שער החליפין והחקלאות בסוריה.
7,303 מילים (כ-22.5 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10