היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62970
מהו טווח מטרתה של התעמולה הפוליטית ומהם יעדי הביניים של התועמלן השואף להגיע למטרה זו.
9,607 מילים (כ-29.5 עמ'), 35 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 50731
הגדרות, מהות הארגון, מטרות הארגון ושינויים בארגון.
4,796 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69474
ניתוח של סקרי דעת הקהל האמריקני בסוגיית הגרעין האיראני בעשור האחרון, באמצעות 2 אתרי סקרים מובילים בארה"ב.
5,781 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 41597
תקשורת, חברה וטכנולוגיה, זיכרון וידע פוליטי, השפעת הטלביזיה הציבורית, טופולוגיה של סוגי שידור ודעת הקהל על ביקור סאדאת.
5,514 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60385
סקירת הספרות בנושא ותיאור השלבים בהשפעת הקהל.
7,389 מילים (כ-22.5 עמ'), 20 מקורות, 223.95 ₪
עבודה מס' 60478
העבודה טוענת נגד תרבות הרייטינג ובעד הענקת תרבות גבוהה לקהל.
2,602 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 10306
דימויה של מ"י, סיקור הארועים כולל הסתמכות על עיתונות וסקרי דעת קהל.
6,900 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60753
בדיקת הטענה לפיה מלחמת ויאטנם, בהיותה "המלחמה הטלוויזיונית" הראשונה, השפיעה על דעת הקהל והביאה לנסיגה האמריקנית מויאטנם.
5,941 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 32707
פירוט מבנה מחקר שיעסוק בתפיסת מטרות המקצוע וההקשר הבית- ספרי על ידי מורים לתנ"ך ולביולוגיה המלמדים בבתי ספר על יסודיים בחינוך הממלכתי -דתי.
4,416 מילים (כ-13.5 עמ'), 0 מקורות, 93.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100