היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 68785
בחינת השאלה שאלה: כיצד הצליח צה"ל להפוך לשותף בכיר בקביעת מדיניות פוליטית?
3,892 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61163
הקשיים באבחון ובקביעת השכיחות של ADHD בגיל הינקות ובגיל הרך והאפיונים החברתיים והקוגניטיביים הייחודיים לגיל ולמגדר.
7,557 מילים (כ-23.5 עמ'), 40 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61251
מקרה מעלה אדומים.
10,321 מילים (כ-32 עמ'), 37 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61303
כיצד גיבשו התנועות היריבות את זהותן וכיצד בא הדבר לידי ביטוי עת הוכרע עתיד הארץ וסיום המנדט.
7,621 מילים (כ-23.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68699
מצבה השיווקי של יינות כרמל, ניתוח חיצוני ופנימי, ניתוח השוק, קביעת יעדים ובניית תוכנית אסטרטגית.
3,450 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60674
הצעה לקביעה וליישום מדיניות האינטגרציה בשיטת ה T.Q.M (ניהול איכות כולל), לפי 14 העקרונות של דמינג.
1,830 מילים (כ-5.5 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65188
מהו השכל הישר, מתי עושים שימוש במונח השכל הישר בפסיקה ומסקנות לגבי העובדות הנקבעות המשפט בעזרת השכל הישר.
7,651 מילים (כ-23.5 עמ'), 50 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65411
בחינת מעמדם הבינלאומי של גבולות מדינת ישראל מתוך הקונטקסט של הגורמים המשפיעים על קביעת גבולותיה של מדינת ישראל.
12,150 מילים (כ-37.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60659
בחינת המאפיינים הקלאסיים במחזותיו של לוין, תוך התייחסות לקביעתו של וולפלין (תשמ"ב) בעניין זה.
3,044 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42