היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61348
סקירת התמורות באורח חיי הבדווים מאז התקופה העותומאנית ועד ימינו אלה, תוך התמקדות בשני תחומים - המגורים וחיי המשפחה וחינוך הילדים.
11,261 מילים (כ-34.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61370
סקירה כללית של גישות פסיכולוגיות לנושא והצגת שתי תכניות התערבות.
2,453 מילים (כ-7.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61383
סקירת מחקרים בנושא ומחקר השוואתי של שני ילדים.
11,602 מילים (כ-35.5 עמ'), 51 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65922
סקירת מחקרים בנושא השפעות המחשב על התפתחותם התפתחותם הפיזית, הקוגניטיבית והחברתית של ילדים.
8,754 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61308
מין ואלימות במדיה התקשורתית והשפעתם על אוכלוסיית הצעירים.
3,040 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61288
מחקר שמטרתו לבדוק את הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של המורים כלפי תכניות שילוב מסוג זה.
17,002 מילים (כ-52.5 עמ'), 46 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61269
בחינת תפקידי הגננת והסייעת על מנת להבין את חלוקת התפקידים ביניהן.
3,982 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61277
סקירת מחקרים ונתונים בנושא ההשפעות הפסיכולוגיות של הגירושין על הילדים.
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 61284
השוואת התייחסותם של תלמידי כיתות ו' (רגילה ומשולבת) כלפי ילד בעל קשיים חינוכיים-לימודיים.
3,242 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100