היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 60402
ניתוח מאפייני תפקיד והלימה לתפקיד, כמו גם שביעות רצון וכוונות עזיבה ביחידה צבאית.
13,521 מילים (כ-41.5 עמ'), 85 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 60832
בחינת המניעים להקמת התנועה ע"י אבן סעוד.
6,099 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64278
האם כאשר מדינה שוקלת להתערב באופן צבאי ישיר במלחמת אזרחים, סוג המשטר בה ובמדינת המטרה הינו גורם אקוטי ומכריע בקבלת ההחלטה.
6,511 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 63754
ניתוח הסיכול הממוקד ככלי ללחימה בטרור.
2,051 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50794
מחקר זה נעשה באמצעות שאלונים שהועברו לעובדים ולמנהלים וניתוחם ע"י מערך מותאם.
13,651 מילים (כ-42 עמ'), 39 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 63534
מערכה מדינית או צבאית.
5,324 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21531
בחינת הטענה כי האליטות (פוליטית, כלכלית,צבאית) קשורות ביניהן, הצגת המפלגות הגדולות ושימושן בעוצמה הכלכלית והצגת תוצאות השינויים.
4,606 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20364
מבחינת מדינית צבאית ואזורית תוך התייחסות לאלמנט ההרתעה, אוכלוסית העורף, המודעין הישראלי ועוד.
9,872 מילים (כ-30.5 עמ'), 24 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68611
בדיקת הקשר בין סגנון הניהול לבין שביעות רצון העובדים ביחידה צבאית, כולל השאלון וניתוח התוצאות.
10,865 מילים (כ-33.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13