היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 80
עבודה מס' 67071
כיצד סיקרה התקשורת הישראלית את ההחלטות שהביאו להקמת ועדת חקירה במקרה זה, מהם הגורמים האפשריים שהשפיעו על צורת הסיקור, ולמה דווקא פרשה זו קיבלה בולטות וחשיפה גדולה.
11,535 מילים (כ-35.5 עמ'), 29 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 68838
ניתוח כתבות עיתונאיות וראיונות.
13,507 מילים (כ-41.5 עמ'), 40 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66092
באיזה אופן הושפעו עקרון חופש העיסוק ועקרון חופש החוזים לאחר פרשת צ'ק פוינט ופרשת סער.
5,225 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61433
עבודה הדנה בסוגיה האם מעשהו של מרדכי וענונו היה מוצדק מבחינה מוסרית ואנושית.
6,549 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61845
ניתוח על פי התיאוריות המרקססטיות ועל פי תאוריות ההשפעה בתקשורת ההמונים.
1,825 מילים (כ-5.5 עמ'), 1 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61465
בחינת הנושא בהתייחס לשאלת השפעתו של היחיד על ההיסטוריה.
2,467 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 61856
בחינת הפרשה לפי הגישה המרכסיסטית והגישה הפלורליסטית.
3,093 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66352
"הרציונאל שבאיוולת" - ההיגיון מאחרי "עסק הביש"
8,275 מילים (כ-25.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62023
העבודה עוסקת בהיבטים המשפטיים והחברתיים של חופש העיתונות בעימותו עם אינטרסים משפטיים, ציבוריים ופרטיים אחרים לאור פרשת אוחנה.
10,502 מילים (כ-32.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 80