היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61636
4,950 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65246
בחינת מספר גורמים המשפיעים על יעילות הפרסום באינטרנט משלושה היבטים שונים: אהדה, כוונת קנייה ומידת הזכירה של הפרסומת.
10,096 מילים (כ-31 עמ'), 32 מקורות, 409.95 ₪
עבודה מס' 64256
בחינת יעילותו של האינטרנט כאמצעי פרסום, אלו קטגורית מוצרים מתאימים יותר לפרסום באינטרנט ומיהם פלחי השוק הכדאיים.
7,027 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60197
סקירת מודלים שונים לתמחור פרסומת באינטרנט תוך הצגת הקונפליקט המתמיד בין המפרסם לספק שטח הפרסום.
4,108 מילים (כ-12.5 עמ'), 21 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 66754
בחינת ההשערה כי ככל שהיקף הפרסום באתרי אינטרנט באמצעות כרזות יהיה גבוה יותר, יגבר הצורך בקניה אימפולסיבית והדבר יגביר את התופעה של קניה מסוג זה.
3,814 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63153
השפעותן של מניפולציות פרסום על הקמפיין המקוון.
3,085 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64967
שימוש במניפולציות ככלי חשוב במדיום האינטרנט המורכב והשפעתו על יעילות הקמפיין המקוון.
7,441 מילים (כ-23 עמ'), 19 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 67957
סקירת מספר מחקרים בנושא.
4,218 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69230
בחינה תמציתית של מס' מאמרים בנושא.
1,810 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 72.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100