היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 76
עבודה מס' 67483
השימוש המחקרי של שתי גישות מפסיכולוגיה איכותנית: הפסיכולוגיה הדיסקורסיבית והניתוח הפנומנולוגי פרשני.
1,633 מילים (כ-5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50538
סקירת הנושאים השונים בקורס מבוא לפסיכולוגיה. (עבודה במסגרת קורס כללי).
4,500 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50636
עבודה זו עונה על מספר שאלות בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית (ראה תקציר).
3,205 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 51058
תיאור המחלה, ההשלכות הפסיכולוגיות של אוטם שריר הלב, גורמי סיכון התנהגותיים ופסיכולוגיים ודרכי טיפול.
5,704 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62092
עבודה העוסקת במספר נושאים מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית.
1,532 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 62819
מערכת התקשורת עמית לעמית במחשב ואפיון תופעות מתחום הפסיכולוגיה החברתית.
5,349 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 64983
סיכום עיקרי משנתו של אדלר בפסיכולוגיה האינדיווידואלית והנחות היסוד בה.
14,252 מילים (כ-44 עמ'), 15 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66841
ניתוח ותיאור מקרה טיפולי עפ"י הפסיכולוגיה החיובית.
4,696 מילים (כ-14.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69955
ניתוח תוכן של פרק מן הסדרה, תוך כדי יישומן של שלוש תיאוריות\מושגים מתחום הפסיכולוגיה החברתית.
1,189 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 76