היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 61528
עבודת מחקר המתרכזת בשאלה מניין צמחה האמונה העזה בקדושים בקרב יהודי מרוקו.
13,862 מילים (כ-42.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62663
זיהוי המאפיינים השונים בפולחן סביב דמותה וקברה של רחל.
1,973 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61267
מקומו של חופש הפולחן במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומשפט משווה למשפט אמריקאי.
2,997 מילים (כ-9 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60851
הסיפור המיתי והשלכותיו על החברה תוך התייחסות למחזותיו של אוריפידס.
11,286 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60535
השמאן כמתווך בפולחן המתים וחדירה לעולם המתים.
7,831 מילים (כ-24 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62715
בחינת הנושא באמצעות תצפית על טקס שנערך במהלך הילולת רבי שמעון בר יוחאי.
6,093 מילים (כ-18.5 עמ'), 35 מקורות, 542.95 ₪
עבודה מס' 62896
הג'אהליה כתקופת בורות ואי ידיעת אללה והדת והפולחן בתקופת זו.
3,134 מילים (כ-9.5 עמ'), 17 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70327
ניתוח מוסיקלי הכולל דוגמאות, תוך הדגשת הדומה והשונה בין היצירות.
2,905 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64058
סקירה היסטורית - מהמאה הראשונה ועד סוף המאה העשירית לספירה - של תופעת הפולחן בקברי הקדושים של היהודים והמוסלמים.
4,273 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 268.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25