היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70555
ניתוח תוכן של 10 סצנות מתוך סדרות טלוויזיה, שבהן משתתף ערבי ישראלי: "המסעדה הגדולה", "זהו זה", "עבודה ערבית", "אננדה", "פאודה".
6,202 מילים (כ-19 עמ'), 14 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 68264
בחינת הקשר בין התיאטרון המקורי-ישראלי בשנים 2009 - 2000 ובין הפער בין המיעוט הערבי לרב היהודי.
8,899 מילים (כ-27.5 עמ'), 46 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67977
בחינת מידת נאמנות המיעוט הערבי במדינת ישראל, יחסם כלפי מוסדות המדינה וכלל אזרחיה, בהתבסס על מסמכי החזון הערבים.
11,761 מילים (כ-36 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61418
סקירה הסטורית וניתוח של שלושת הגורמים המעורבים בתקופה- הבריטי, היהודי והערבי.
9,607 מילים (כ-29.5 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62666
דיון בשתי יצירות של ע'סאן כנאפני.
3,239 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60635
האם תיתכן הקמת רשות מים אזורית על רקע השאלות ההידרופוליטיות המאפיינות את האזור?
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64620
האם היה שוני בסיקור בין העיתונים השונים ומדוע, והאם השוני היה עקבי גם בימים שלאחר מכן- במאמרי מערכת ובפרשנויות.
6,209 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66866
ניתוח על פי שלוש תקופות עיקריות: מלפני קום המדינה ועד לשנות ה-60, משנות ה-60 ועד ל שנות ה-80 ומשנות ה-80 ועד היום.
8,250 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40111
סקירת סרטים כמו "מגש הכסף","מאחורי הסורגים", "גשר צר מאוד",ועוד.
11,140 מילים (כ-34.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100