היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60894
ניתוח הסרט על פי הגישה הפסיכואנליטית ועל פי הגישה הפמיניסטית.
6,995 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 70392
ניתוח הסרט "חיים של אחרים" והספר "התפסן בשדה השיפון", על-פי מושגי מפתח במשנתו החינוכית של רוסו ותיאורית האקזיסטנציאליזם של סרטר.
2,997 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 60884
בחינת התאמת הסרט לגישות אלה.
4,112 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70068
ניתוח על פי הגישה האידיאולוגית/ביקורתית ועל פי הגישה הקולוניאלית והפוסט קולוניאלית.
3,056 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60867
הנסיונות השונים להגדיר את המושג והמחשת תפיסת המושג על הסרט "האזרח קיין" \אורסון וולס.
3,763 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68975
בחינת השאלה האם יש מבנה עומק משותף בין מוסיקת הבלוז והסרט.
9,274 מילים (כ-28.5 עמ'), 18 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68983
ניתוח תוכן איכותי של הסרט.
8,315 מילים (כ-25.5 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69060
ניתוח תוכן של הסרט הישראלי "הבועה".
4,232 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69023
הסרט תומר והשרוטים: דוקו או עלילתי?
5,569 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100