היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65300
מהן הסיבות לעלייה תלולה מאוד של הסקטור הציבורי במאה ה-20 במדינות המפותחות, והאם אנו יכולים להצביע גם במשק הישראלי על אותן סיבות לעליית הממשלה.
5,798 מילים (כ-18 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 40544
איראן ממלה"ע השניה, נפט ואימפריאליזם, ההלאמה, ד"ר מצדק, המשבר והפשרה.
9,547 מילים (כ-29.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50236
רקע, בעלי העניין בבעיה הציבורית (עיריה, עובדי האגף וכו') וגישות ניהול.
1,476 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 62189
ניתוח מאמר .
1,740 מילים (כ-5.5 עמ'), 1 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 66433
ניתוח החברה עפ"י מודלים.
5,771 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68108
ניתוח היקפי העסקת עובדי הקבלן ע"י משרדים ממשלתיים ואי עמידת המגזר הציבורי בהוראות החוק בתחום.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65185
התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 40296
תהליכים, סקטור הנפט והאנרגיה, מאזן התשלומים למדיניות שער החליפין והחקלאות בסוריה.
7,303 מילים (כ-22.5 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50361
הגורמים להצלחתן של שביתות והתמקדות בקשר בין סוגי שביתות והסקטור השובת לבין תוצאות השביתה.
2,634 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100