היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50212
סקירת הספרות בנושא, ההיבט הרפואי, הגדרת הבעיה, התקנה מ-1987, הגורמים המעורבים בעניין ומקומו בסדר היום הציבורי.
4,449 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63484
השוואה בין עיתונים חילוניים ודתיים.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 63622
בחינת הקשר המוסלמי-יהודי בנוגע ליום העשורא ויום כיפור.
3,782 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66151
תפקודם של אנשים לאחר שעברו טראומה קשה כגון השואה, והשפעותיה של הטראומה על המשך חייהם.
11,959 מילים (כ-37 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68139
בחינת קביעת המועדים והתגובות השונות של האוכלוסייה לשני מועדים אלה.
9,987 מילים (כ-30.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20783
תוך הסתמכות על פרשיות ופרשנים נבחרים.
7,750 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62096
הסבר הבעייה, המחקר בתחום והגורמים התורמים להעלתה על סדר היום.
2,904 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62144
האם יוזמה תקשורתית ייחודית, במדינה בתקופת משבר בטחוני, יכולה להעלות נושא כלכלי חברתי שולי, לפסגת סדר היום הציבורי?
3,770 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69448
האם לתנועת המחאה של הפנתרים השחורים היתה השפעה על מדיניות הרווחה של הממסד (הממשלה) במדינת ישראל; האם העלאת הנושא לסדר היום הציבורי חולל שינוי.
11,510 מילים (כ-35.5 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100