היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20783
תוך הסתמכות על פרשיות ופרשנים נבחרים.
7,750 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50212
סקירת הספרות בנושא, ההיבט הרפואי, הגדרת הבעיה, התקנה מ-1987, הגורמים המעורבים בעניין ומקומו בסדר היום הציבורי.
4,449 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68008
בדיקת ייצוג הפשע בתוכנית "חוק וסדר- מדור מיוחד" ובדיקה של תפיסת בני נוער ייצוג זה בעזרת שילוב של ניתוח כמותי וניתוח איכותני (קבוצות מיקוד).
13,097 מילים (כ-40.5 עמ'), 37 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 65580
התפתחות היסטורית בתחום, סדרי ישיבה עיקריים והשוואה בינהם תוך התייחסות למאפיינים חברתיים התנהגותיים של פעילות גומלין
5,713 מילים (כ-17.5 עמ'), 38 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 70470
סוגיית יחסי הגומלין בין מקומם של הצוענים בתפיסת האידיאולוגיה הנאצית לבין מיקומם במדיניות "הסדר החדש".
6,592 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 50929
סמנריון מחקרי שנעשה באמצעות העברת שאלונים באוכלוסית מחקר של כ-570 נבדקים.
7,875 מילים (כ-24 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63484
השוואה בין עיתונים חילוניים ודתיים.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 40404
הגדרות,תפיסות טריטוריאליות,המדינה הלאומית,השינויים הגיאופוליטיים,גבולות,עימותים,השפעת המעצמות.
3,993 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62764
הסעדים הזמניים.
12,628 מילים (כ-39 עמ'), 15 מקורות, 507.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100