היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70488
הצגת פרופיל המשימה, פרופיל המשתמש וציון מאפייני השימוש בסביבת העבודה ומגוון אפשרויות הגולש במערכת ולבסוף הצעות לייעול ולשיפור.
2,821 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 65.95 ₪
עבודה מס' 64540
ניתוח ארגון על פי מימדים וסקטורים סביבתיים, מנהיגות, שיטת תגמולים ושביעות רצון ומחויבות העובד.
4,020 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64250
ניתוח הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.
10,960 מילים (כ-33.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62235
העבודה מתמודדת עם בעיה ארגונית של אילוצים הפוגעים בעבודה היעילה בארגונים בעלי סביבה ניהולית מרובת הפרוייקטים.
4,657 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64034
הצעה עבור "חברת HPL" להסבת סביבת העבודה כיום שהינה ידנית, לסביבת עבודה ממוחשבת ולהקמת אתר אלקטרוני חדש.
1,440 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 50243
מבנה הארגון,תאור השינוי הארגוני-מניעים וגורמים, הסביבה העסקית, תהליך ביצוע השינוי, עבודת הצוות ותפקיד המנהל.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64531
חקירת תופעת האלימות כפי שהיא משתקפת בסביבת עבודה של כיתת חינוך מיוחד בבית ספר יסודי. בניית תוכנית התערבות מתאימה, הפעלתה ובדיקת יעילותה במהלך השעורים.
8,480 מילים (כ-26 עמ'), 25 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 41593
מבנה ארגוני, תיאור הסביבה בה פועל הארגון, תרבות הארגון, עבודת צוות, הנעת עובדים, סגנונות ניהול והשפעת שינויים טכנולוגיים.
1,815 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69357
סקירת הנושא ובחינת אמפירית של השאלה עד כמה מושפעת שביעות הרצון של עובד אשר אכפת לו מאיכות הסביבה בחיי היום יום מהאכפתיות לאיכות הסביבה במקום עבודתו.
14,927 מילים (כ-46 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100