היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח ארגוני - חברת "מעבודת פל"

עבודה מס' 064250

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.

10,960 מילים ,14 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

רקע
במהלך העבודה יושמו כלים שונים לניתוח הארגון הנבחר, חלקם נלמדו במהלך הקורס וחלקם נלקחו מהספרות המקצועית והאינטרנט.
מטרת העבודה
ביצוע ניתוח מקיף של הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.
לצורך הכנת העבודה ערכו חברי הצוות סיור במעבדת החברה, מוקד השירות ובוצעו מס' ראיונות עם בכירים בחברה: המנכ"ל, סמנכ"ל התפעול ומנהלי המחלקות.
תיאור הארגון הנבחר
חברי הצוות בחרו לנתח את חברת "מעבודת פל" שהיא חלק מקבוצת פל שנמצאת בבעלות פרטית של מר משה פיק ומר מרדכי לבנת והוקמה בשנת 1975. הקבוצה מורכבת ממספר חברות בנות נוספות ומונה כ- 350 עובדים. הקבוצה מספקת שירות תיקונים למגוון רחב של מוצרי חשמל והשירות ניתן לפלחי שוק רבים.
ניתוח סביבת הארגון ופתוח ארגוני
סביבת הארגון החיצונית נותחה באמצעות : מודל PESTEL, ניתוח בעלי עניין חיצוניים ו-מודל SWOT. סביבת הארגון הפנימית נותחה באמצעות: מודל SWOT, שרשרת הערך של פורטר, ניתוח בעלי עניין פנימיים, מבנה ארגוני, יכולות ליבה, תרבות ארגונית ומשאבים.
חברי הצוות ביצעו ניתוח באמצעות מטריצת SWOT לצורך הצעות לפיתוח ארגוני.
ישנם מספר שיטות לביצוע פיתוח ארגוני בחברה, וחברי הצוות בחרו להציג שלוש שיטות אפשריות: Keizenוניהול רזה, Benchmarking ו- Supply Chain Management. שיטות אלו מאפשרות לארגון לבצע בחינה של התהליכים המתרחשים בארגון ולמפות את התהליכים שדורשים שינוי ושיפור.
ניתוח יעד מרכזי
חברי הצוות בחרו לתת מענה לבעיית המחסור בשיווק שבלטה באופן מיוחד. בכדי לבחון את הבעיה לעומק נעשה שימוש במודל "אדרת הדג" של אישיקוואה.
היעד שנקבע לצורך בחינת חלופות אפשריות לנושא השיווק הוא הגדלת מספר הלקוחות ב- 15% תוך שנה. נבחנו מספר חלופות. החלופות נבחנו באמצעות מטריצת פישביין עם משקל משמעותי לגבי הגדלת נתח השוק ועלות החלופה.
סיכום
היעד המרכזי שנותח יאפשר לחברה לחזק את מיקומה בשוק שירותי התיקונים ולהפחית את החשש מפני מתחרים בזכות החזר השקעה מהיר. חברי הצוות מקווים שניתוחם ייבחן ע"י החברה והצעותיהם יילקחו בחשבון.
כתיבת העבודה תרמה רבות להבנת חברי הצוות את התנהלות הדינאמיקה הארגונית והכלים בהם נעשה שימוש יסייעו להשתלבות בשוק העבודה בהמשך הדרך.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. תאור הארגון הנבדק
2.1 רקע כללי
2.2 רקע היסטורי
2.3 תחומי פעילות
3. ניתוח סביבת הארגון
3.1 ניתוח PEST
3.2 ניתוח בעלי עניין חיצוניים STAKEHOLDERS
3.3 ניתוח איומים והזדמנויות ע"פ מודל SWOT
4. ניתוח הארגון - סביבה פנימית
4.1 ניתוח חוזקות וחולשות ע"פ מודל SWOT
4.2 ניתוח הארגון ע"פ שרשרת הערך של פורטר
4.3 ניתוח בעלי עניין פנימיים STAKEHOLDERS
4.4 מבנה ארגוני
4.5 יכולות ליבה
4.6 תרבות ארגונית
4.7 משאבים
4.8 ניהול שינוי
5. פיתוח ארגוני
5.1 הצגה וניתוח בעיות מרכזיות
5.1.1 פתרון בעיות מרכזיות
5.1.2 ניתוח מטריצת TOWS
5.2 הצעות לפיתוח ארגוני
6. ניתוח יעד מרכזי
7. סיכום ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
9.1 כתב שירות
9.2 אידרת הדג של אישיקאווה
9.3 שרשרת הערך של פוטר
9.4 מודל ה- S.W.O.T
9.5 מטריצת TOWS
9.6 מודל PESTEL
9.7 מטריצת פישביין
9.8 בעלי עניין

קטע מהעבודה:

הגשמת מטרת העבודה שהוצבה מצריכה בדיקה וחיפוש אחר המקום בו נדרשים שינויים ושיפורים, זאת נוכל לדעת באמצעות ניתוח מעמיק של הארגון.
הניתוח יבוצע במס' שלבים: איסוף נתונים, ניתוח עפ"י מודלים מוכרים ולבסוף המלצות לשיפורים.
השלב הראשון של ניתוח הוא איסוף נתונים. על מנת להכיר את הארגון טוב יותר נראיין את המנכ"ל, סגניו ומנהלי המחלקות השונות, בנוסף נערוך מס' פגישות עם טכנאים ומוקדניות ונשתתף בישיבות צוות.
השלב השני, לאחר איסוף נתונים, הוא ניתוח כל הנתונים שנאספו באמצעות מודלים המוכרים לנו במטרה להסיק מסקנות מהנתונים. נשתמש במודלים של ניתוח סביבה חיצונית ופנימית כגון (שרשרת הערך, SWOT, PESTEL, TOWS) ונבדוק איך כל אחד מהם בא לידי ביטוי בארגון הנבדק.
השלב השלישי יכלול הצפת בעיות מרכזיות שהועלו באמצעות הניתוח והצעות לפתרונן, בנוסף נתמקד בבעיה מרכזית אחת ננתח אותה לעומק ונציע דרך מפורטת לפתרונה.

מקורות:

קיימת דרך נוספת להתבונן בהפרדה זו - בעוד שכוחות וחולשות מתייחסות לארגון עצמו הרי איומים והזדמנויות מתייחסים לסביבה בה מצוי הארגון. יש להיזהר בהבחנה כזו מאחר ולא תמיד ברורים הגבולות בין הארגון לסביבתו (למשל, לא ברור אם קהילתו של בי"ס הינה חלק מהארגון או "הסביבה שלו"). עם זאת, הסתכלות שכזו יכולה
לעתים להרחיב את הפרספקטיבה של האבחון.
שגיאה נפוצה הינה לא לעשות הבחנה בין כוח להזדמנות ובין חולשה לאיום - כל זוג שכזה עלול לזהם זה את זה (תופעת הקונטמינציה). כדי להבטיח כי הדבר לא יתרחש יש לחדד האם התופעה כבר קיימת ותורמת תרומה חיובית או שלילית לארגון - משמע היא כוח או חולשה או שהיא קיימת בפוטנציה ואם לא נשכיל להתייחס אליה כהלכה היא
עלולה להפוך לכוח או לחולשה ולכן כרגע תוגדר כהזדמנות או כאיום.
יש לשים לב למורכבות נוספת - הכלי הינו כלי שיפוטי ואינו כלי אובייקטיבי. תופעה מסוימת אינה שלילית או חיובית מעצם קיומה אלא אם אנו נייחס אותה ככזאת או שנראה את הנזקים או היתרונות שצומחים ממנה. לדוגמא האם מורה דומיננטי בעל רצונות להתקדם לתפקידי ניהול הינו כוח או חולשה? במידה וכרגע הוא מחולל "רעשים"
במערכת ומשמש כאופוזיציה להנהלה ניתן לראות בו נקודת חולשה, אך במידה והוא תורם תרומה איכותית לצוות, מגלה מעורבות ואכפתיות הרי שזו נקודת כוח.
כדי שהעבודה עם מודל ה- S.W.O.T תהייה משמעותית, יש מקום להעשירה באמצעות המתודות הבאות:
בשיטת "סיעור המוחות" כל אחד עושה עם עצמו חשיבה על כוחות, חולשות, הזדמנויות ואיומים.
כדי שלא יישכחו אלמנטים משמעותיים בעת הצבירה הזאת ניתן להשתמש בפירוק הארגון למרכיביו באמצעות רשימה של תחומים שיש לחשוב עליהם.
מטריצת TOWS (13)
בכדי לענות בצורה יעילה לשינויים הסביבתיים, ארגונים חייבים להבין את ההקשרים החיצוניים והפנימיים שעומדים בפניהם ובמטרה לפתח אסטרטגיות שיקשרו בין השניים. בעולם של ימינו ההקשר הוא שילוב של הבנה ופעולה. מטריצת ה- TOWS חשובה מכיוון שהיא חושפת את הכיוונים הנוכחיים של הארגון. מציגים את המאפיינים העיקריים
של הארגון בכל רביע של המטריצה ע"פ ניתוח ה- SWOT.
Strengths
רשימת נקודות החוזק
Weaknesses
רשימת נקודות חולשה
Opportunities
רשימת הזדמנויות
SO-strength Opportunities
ניצול נקודות החוזק להפיכת ההזדמנויות ליתרון
WO-weakness Opportunities
התגברות על חולשות ע"י שימוש ביתרונות של הזדמנויות
Threats
רשימת איומים
ST-Strength Threats
שימוש בנקודות החוזק למניעת סיכונים
WT-Weakness Threats
צמצום נקודות החולשה ומניעת סיכונים
מודל PESTEL (12)
המודל בוחן את סביבת המאקרו של הארגון שהינה משותפת לכל הארגונים. כוחות שבאים מבחוץ משפיעים על המיקרו של הארגון. ההשפעה יכולה להיות שונה בהתאם למידת ההערכות של הארגון לגורם בהגיעו מבחוץ. בעזרת המודל הזה ניתן לנתח את הארגון על מנת לראות מהם הכוחות שיכולים להשפיע חיובית או להרוס את הארגון ובהתאם לזה
להמליץ על דרכים לפתרון או להכין חלופות כנגדם.
שם המודל הוא בהתאם לשישה כוחות הסביבתיים שמגיעים מבחוץ.
Political
המצב הפוליטי של המדינה או המצב הביטחוני ואיך מצב זה משפיע על הארגון, בנוסף גורמים ממשלתיים שגורמים לארגון לעבוד.
Economical
המצב הכלכלי בשוק. ברמה של מדינה (גירעון, מסחר). המצב הכלכלי של מגזר הלקוחות או בעלי עניין אחרים שכלפיהם מוכוון הארגון.
Social
המצב החברתי והדמוגראפי של המדינה, מה אופייה של החברה ומה הם מנהגיה? לאיזה סקטור של האוכלוסייה הארגון פונה? האם החברה פתוחה להצעות חדשות וחידושים או שהיא שמרנית? שאלות רבות בנושא זה נותנים לארגון הכוונה ממוקדת מאוד מול מי הוא עובד ולמי הוא פונה.
Technological
כיצד טכנולוגיה משפיעה לשיפור? תחום בעל התקדמות מאוד מהירה. כל תקופה קצרה מיוצרים מוצרים חדשים וטכנולוגיות מתחדשות, לכן ארגן שפועל בתחום הזה או קשור בעבודה רצופה לתחום הנ"ל צריך תמיד ללכת צמוד עם כל השינויים, אחרת הוא יאבד את עצמו.
Ecological
הנושא של איכות הסביבה חודר יותר ויותר אל מודעות הארגונים השונים ומודעות לשמירה על איכות הסביבה עולה בתקופה אחרונה בארץ ובעולם, לכן צריך לבדוק שהארגון לא מזיק לסביבה ואם כן למצוא דרכים לשיפור סביבתי.
Legal
כוח מאוד חזק שיכול להשפיע על הארגון, יכול לעזור לארגון או לפגוע בו, חיפוש אחרי חוקים שחוקקו ע"י הממשלה, חוקים או תקנות של מדינות אחרות, שותפים או חברות אחרות איתם פועל הארגון.
מטריצת פישביין (6)
מטריצה אשר באמצעותה ניתן לבצע חיזוי לעתיד, לגבי חלופות אפשריות ובהתאם לכך, מציאת החלופה הטובה ביותר. המטריצה מתבססת על נתונים סובייקטיביים של העורך. העורך בוחר קריטריונים אשר חשובים לו, את המשקל של כל אחד מהם וכן את הציון לכל חלופה בהתאם לקריטריון. לאחר הכנסת כל הנתונים הרלוונטיים למטריצה, מחשבים
את הציון המשוקלל של כל חלופה ובוחרים בחלופה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר.
בעלי עיניין
בעלי עניין הם אנשים, קבוצות או גופים שמושפעים מפעילות התאגיד. היחסים בין בעלי העניין הדדיים כיוון שכל אחד מהם משפיע על התאגיד ומושפע ממנו, ולכל צד זכויות וחובות משלו.
בעלי העניין מתחלקים לשתי קבוצות:
בעלי עניין פנימיים הכוללים את הבעלים או בעלי המניות, והעובדים שבתמורה לעמלם מצפים לשכר הוגן, ביטחון, תנאים סוציאליים ואף השתתפות בקבלת החלטות בתאגיד.
בעלי עניין חיצוניים הכוללים את הספקים החיוניים לחברה, משום שאיכות חומרי הגלם תקבע את איכות המוצר ומחירו, הלקוחות , הממנים את אמצעי הקיום של התאגיד על-ידי רכישת מוצריו, הקהילה המקומית, המעניקה לתאגיד את הזיכיון לפעול באזור ובתמורה מרוויחה מסים ורווחים כלכליים וחברתיים אחרים, מתחרים והמערכת הבנקאית .
38
אין
יעדים
חסם כניסה גבוה
הספקים - עדיף לעבוד איתנו מאשר נגדנו
חשש מתחרות
מוניטין
מתחרים חלשים
ניסיון
הוקם מזמן
מוניטין
אין איום נראה לעין
פונים אלי
מי שמכיר אותי נשאר
אני גדול
הארגון הוא מוביל בתחום
יתרון טכנולוגי
יבואנים
יש מספיק לקוחות
אין מתחרים גדולים
לקוחות וספקים קבועים
חברה ותיקה
יחסים טובים עם ספקים ולקוחות
אין ממי לקחת דוגמא
ידע
אין ללקוחות ברירה
פיטורין
פגיעה בכבוד וביוקרה
אין תכנון לעתיד
חוסר מנהיגות
אין אסטרטגיה
עושים את זה בשבילנו
חברות ביטוח
אין חזון
הרגלי עבודה
חוסר מודעות
בטחון בפעילות הקיימת
פחד וחששות
מפני פשיטת רגל
חששות מהעתיד
קיבעון
התנגדות לשינוי
ייעול פנימי אחר
קניית חברות
תוכנה
השקעה בדברים אחרים
מדיניות הנהלה
מלאים
ספקים לא משלמים
חובות
לקוחות לא משלמים
מחסור בתזרים מזומנים
הנהלה מיושנת
חוסר מודעות
הנהלה לא התחלפה
אין תהליכים מסודרים
חוסר השכלה ניהולית
פחד מהפסד
אין ניסיון
סביבה חיצונית
גורמי אנוש
אי הקצאת משאבים
חוסר צורך
אין פעילות שיווק
גורמי תיווך
ממשלה
בעיה שצריך לפתור (תוצאה)
גורם ראשי 3
גורם ראשי 4
גורם ראשי 1
גורם ראשי 2
גורם משני
גורם משני
גורם משני
גורם משני
גורם משני
תת
גורם
תת
גורם
תת
גורם
תת
גורם
4.09
מתחרים
ספקים
סביבה טכנולוגית
סביבה דמוגרפית/ כלכלית
סביבה פוליטית/ משפטית
סביבה חברתית תרבותית
מע'
מידע
השיווק
מע' תכנו ן השיווק
מע' ארגון השיווק
לקוחות מטרה

תגים:

PESTEL · STEAKHOLDERS · SWOT · TOWS · אידרת · אישיקאווה · ארגוני · ארגונית · בעלי · הדג · הערך · יכולות · ליבה · מטריצת · משאבים · ניהול · עניין · פורטר · פישביין · פיתוח · שינוי · שרשרת · תרבות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח ארגוני - חברת "מעבודת פל"", סמינריון אודות "ניתוח ארגוני - חברת "מעבודת פל"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.