היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח ארגוני - חברת "מעבודת פל"

עבודה מס' 064250

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.

10,960 מילים ,14 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

במהלך העבודה יושמו כלים שונים לניתוח הארגון הנבחר, חלקם נלמדו במהלך הקורס וחלקם נלקחו מהספרות המקצועית והאינטרנט.
מטרת העבודה
ביצוע ניתוח מקיף של הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.
לצורך הכנת העבודה ערכו חברי הצוות סיור במעבדת החברה, מוקד השירות ובוצעו מס' ראיונות עם בכירים בחברה: המנכ"ל, סמנכ"ל התפעול ומנהלי המחלקות.
תיאור הארגון הנבחר
חברי הצוות בחרו לנתח את חברת "מעבודת פל" שהיא חלק מקבוצת פל שנמצאת בבעלות פרטית של מר משה פיק ומר מרדכי לבנת והוקמה בשנת 1975. הקבוצה מורכבת ממספר חברות בנות נוספות ומונה כ- 350 עובדים. הקבוצה מספקת שירות תיקונים למגוון רחב של מוצרי חשמל והשירות ניתן לפלחי שוק רבים.
ניתוח סביבת הארגון ופתוח ארגוני
סביבת הארגון החיצונית נותחה באמצעות : מודל PESTEL, ניתוח בעלי עניין חיצוניים ו-מודל SWOT. סביבת הארגון הפנימית נותחה באמצעות: מודל SWOT, שרשרת הערך של פורטר, ניתוח בעלי עניין פנימיים, מבנה ארגוני, יכולות ליבה, תרבות ארגונית ומשאבים.
חברי הצוות ביצעו ניתוח באמצעות מטריצת SWOT לצורך הצעות לפיתוח ארגוני.
ישנם מספר שיטות לביצוע פיתוח ארגוני בחברה, וחברי הצוות בחרו להציג שלוש שיטות אפשריות: Keizenוניהול רזה, Benchmarking ו- Supply Chain Management. שיטות אלו מאפשרות לארגון לבצע בחינה של התהליכים המתרחשים בארגון ולמפות את התהליכים שדורשים שינוי ושיפור.
ניתוח יעד מרכזי
חברי הצוות בחרו לתת מענה לבעיית המחסור בשיווק שבלטה באופן מיוחד. בכדי לבחון את הבעיה לעומק נעשה שימוש במודל "אדרת הדג" של אישיקוואה.
היעד שנקבע לצורך בחינת חלופות אפשריות לנושא השיווק הוא הגדלת מספר הלקוחות ב- 15% תוך שנה. נבחנו מספר חלופות. החלופות נבחנו באמצעות מטריצת פישביין עם משקל משמעותי לגבי הגדלת נתח השוק ועלות החלופה.
סיכום
היעד המרכזי שנותח יאפשר לחברה לחזק את מיקומה בשוק שירותי התיקונים ולהפחית את החשש מפני מתחרים בזכות החזר השקעה מהיר. חברי הצוות מקווים שניתוחם ייבחן ע"י החברה והצעותיהם יילקחו בחשבון.
כתיבת העבודה תרמה רבות להבנת חברי הצוות את התנהלות הדינאמיקה הארגונית והכלים בהם נעשה שימוש יסייעו להשתלבות בשוק העבודה בהמשך הדרך.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. תאור הארגון הנבדק
2.1 רקע כללי
2.2 רקע היסטורי
2.3 תחומי פעילות
3. ניתוח סביבת הארגון
3.1 ניתוח PEST
3.2 ניתוח בעלי עניין חיצוניים STAKEHOLDERS
3.3 ניתוח איומים והזדמנויות ע"פ מודל SWOT
4. ניתוח הארגון - סביבה פנימית
4.1 ניתוח חוזקות וחולשות ע"פ מודל SWOT
4.2 ניתוח הארגון ע"פ שרשרת הערך של פורטר
4.3 ניתוח בעלי עניין פנימיים STAKEHOLDERS
4.4 מבנה ארגוני
4.5 יכולות ליבה
4.6 תרבות ארגונית
4.7 משאבים
4.8 ניהול שינוי
5. פיתוח ארגוני
5.1 הצגה וניתוח בעיות מרכזיות
5.1.1 פתרון בעיות מרכזיות
5.1.2 ניתוח מטריצת TOWS
5.2 הצעות לפיתוח ארגוני
6. ניתוח יעד מרכזי
7. סיכום ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
9.1 כתב שירות
9.2 אידרת הדג של אישיקאווה
9.3 שרשרת הערך של פוטר
9.4 מודל ה- S.W.O.T
9.5 מטריצת TOWS
9.6 מודל PESTEL
9.7 מטריצת פישביין
9.8 בעלי עניין

קטע מהעבודה:

הגשמת מטרת העבודה שהוצבה מצריכה בדיקה וחיפוש אחר המקום בו נדרשים שינויים ושיפורים, זאת נוכל לדעת באמצעות ניתוח מעמיק של הארגון.
הניתוח יבוצע במס' שלבים: איסוף נתונים, ניתוח עפ"י מודלים מוכרים ולבסוף המלצות לשיפורים.
השלב הראשון של ניתוח הוא איסוף נתונים. על מנת להכיר את הארגון טוב יותר נראיין את המנכ"ל, סגניו ומנהלי המחלקות השונות, בנוסף נערוך מס' פגישות עם טכנאים ומוקדניות ונשתתף בישיבות צוות.
השלב השני, לאחר איסוף נתונים, הוא ניתוח כל הנתונים שנאספו באמצעות מודלים המוכרים לנו במטרה להסיק מסקנות מהנתונים. נשתמש במודלים של ניתוח סביבה חיצונית ופנימית כגון (שרשרת הערך, SWOT, PESTEL, TOWS) ונבדוק איך כל אחד מהם בא לידי ביטוי בארגון הנבדק.
השלב השלישי יכלול הצפת בעיות מרכזיות שהועלו באמצעות הניתוח והצעות לפתרונן, בנוסף נתמקד בבעיה מרכזית אחת ננתח אותה לעומק ונציע דרך מפורטת לפתרונה.

תגים:

PESTEL · STEAKHOLDERS · SWOT · TOWS · אידרת · אישיקאווה · ארגוני · ארגונית · בעלי · הדג · הערך · יכולות · ליבה · מטריצת · משאבים · ניהול · עניין · פורטר · פישביין · פיתוח · שינוי · שרשרת · תרבות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח ארגוני - חברת "מעבודת פל"", סמינריון אודות "ניתוח ארגוני - חברת "מעבודת פל"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.