היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64390
סקירת בעיות העלולות לצוץ בעת מו"מ עם אדם מתרבות אחרת.
2,971 מילים (כ-9 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 31213
1,947 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 51043
תיאור וניתוח השקעות זרות ישירות, המדינות העוסקות בכך ותיאור השפעת המסחר הבינלאומי על המסחר המקומי.
2,814 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31240
תשומות, שוק מטרה, סביבה עסקית, יעדים עסקים ותכנון אסטרטגי.
4,615 מילים (כ-14 עמ'), 4 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60477
סקירת המצב הקיים במלון מההיבט השווקי, עריכת מחקר שווקים והצעת תכנית עסקית להגדלת היקף הפעילות במסעדה ובמלון.
11,445 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60397
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 54 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 65383
הכנסה של מערכת מידע למסעדה ('קפה מצדה') על בסיס מודל רציונאלי ברור, כולל ניתוחי סביבה עסקית במגוון כלים ומודלים.
5,591 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 66817
חסמי כניסה ויציאה, סביבה עסקית (חברתית, תרבותית, פוליטית, כלכלית, טכנולוגית), מודל SWOT ומתחרים בענף.
2,276 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100