היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 62475
11,067 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41588
סקירה תיאורטית וספרותית והצעת המחקר.
1,922 מילים (כ-6 עמ'), 53 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 65220
נסיון להוכיח שהמהות האינטרטקסטואלית של הסרט מחזקת את הרובד המהפכני שלו.
4,108 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66208
יחסי ירדן ישראל מכינון שתי המדינות ועד להסכם השלום.
10,230 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62241
שימוש ברגשות כעס ואשמה אצל מתבגרים דתיים בתהליך הנשירה ממסגרות החינוך הפורמליות.
11,350 מילים (כ-35 עמ'), 28 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 62280
ניתוח חזותי של צילום המודפס על גלויה שהיא סוג אמצעי פרסום לחברת בגדי הנשים "קוקאי" תוך התרכזות בתאור הטקסט, הפקת המשמעות, בחינת הקונטקסט והסקת מסקנות.
1,048 מילים (כ-3 עמ'), 2 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 69334
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67496
האם שירות בתי הסוהר ומדינת ישראל מבחינים בין אסירים פליליים ובטחוניים מכורח הנסיבות או מפלים בצורה גלויה וקולקטיבית.
7,935 מילים (כ-24.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8