היישום אינו מחובר לאינטרנט

בעיית הנשירה מהלימודים במגזר הערבי בכלל ובכפר עראבה בפרט ומסגרות טיפוליות בנושרים.

עבודה מס' 062475

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

11,067 מילים ,40 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת העבודה
ג. רציונאל המחקר
ד. השיטה
רקע תיאורטי
א. הגישה הפסיכולוגית
ב. הגישה הסוציולוגית
ג. סינתזה בין שתי הגישות
ד. אכיפת חוק חינוך חובה
ה. מימדי תופעת הנשירה ביסודי ובחטיבת הביניים במגזר הערבי
ו. החינוך בתיכון
ז. אפליה ואי-שוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי
ח. מחקרים על הנשירה בארץ ובחוץ לארץ
ט. הטיפול בנשירה במגזר הערבי
שיטה - מתודולוגיה
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. שיטת המחקר
ד. שדה המחקר - הישוב עראבה
ממצאים
א. היקף בעיית הנשירה בעראבה
ב. מסגרות טיפוליות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א: דו"ח מחקר בנושא הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער
נספח ב': דו"ח עמותת סיכוי

מבוא
א. הצגת הבעיה
בבסיס נושא הנשירה הגלויה והסמויה עומדת ההכרה בכך שחינוך הוא זכות יסוד של כל ילד וילד ושעל המערכת מוטלת החובה לחינוכו. לפיכך, המדינה אחראית להבטיח לילד קיומם של תנאים אופטימליים ללימוד נאות, תוך הכרה בצרכיו ובזכותו למצות באופן הטוב ביותר את זכותו ללמוד למידה משמעותית ואפקטיבית, המביאה לידי ביטוי את כישוריו ואת יכולותיו. למידה אפקטיבית תכשיר את הילד לחיים העתידיים ולשוק העבודה העתידי ותאפשר לו מוביליות תעסוקתית וחברתית בעולם הדינמי והמשתנה שבו אנו חיים. את הזכויות האלה מנסה המדינה להבטיח בעזרת מערכת החינוך והשירותים השונים הקיימים עבור ילדים ובני-נוער. לפיכך נתפסת הנשירה מבית-הספר כבעיה חמורה, שיש לה השלכות שליליות רבות על מצבם של הנושרים בהווה ובהמשך חייהם. (להב, 1999)
מתוך מחקר שנערך על ידי מכון ברוקדייל כהן-נבות ואח' (1(2001, עולה כי בין האוכלוסיות הבולטות בקבוצת הנושרים: בני נוער שנוטים להעדר מביה"ס; בני נוער ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ומישובי פריפריה; עולים חדשים; היקפי הנשירה גבוהים במיוחד באוכלוסייה הערבית; הנשירה נפוצה יותר בקרב בנים; בעלי דימוי עצמי נמוך; ישנו קשר בין המצב המשפחתי לסיכויי נשירה של תלמיד.
הסיבות העיקריות לנשירה קשורות בבעיות משמעת; קשיים בלימודים; בעיות חברתיות וצורך לצאת לעבודה.
בעשור האחרון הציבה לעצמה מערכת החינוך הישראלית את צמצום הנשירה כיעד. מערכת זו מגדירה את הנשירה בהגדרה מנהלית, שלפיה הנשירה היא אי-רישום פורמלי של הילד באחד מבתי-הספר שבפיקוח משרד החינוך. ואכן, הנתונים האדמיניסטרטיביים מלמדים כי הנשירה על-פי הגדרה זו הצטמצמה באופן ניכר, וכי שיעור גדל של ילדים ובני-נוער רשומים כמבקרים בבתי-הספר.
בשנים האחרונות גוברת המודעות לכך שתופעת הנשירה מהלימודים אינה מתבטאת רק בעזיבה הפיזית של בית-הספר - כלומר ב-"נשירה גלויה". בני-נוער רבים, שעדיין רשומים כתלמידים, מנותקים למעשה מהמסגרת ואינם לומדים באופן משמעותי. תלמידים "נוכחים נפקדים" אלו הם למעשה "נושרים סמויים". בעיית הנשירה הסמויה מוכרת היטב בקרב אנשי המקצוע בישראל ובעולם, אולם עד כה זכתה להתייחסות מערכתית מועטה בלבד, אשר לא כללה אומדן של היקף התופעה.

ב. שאלת המחקר
מה מידת תופעת הנשירה מהלימודים בישוב עארבה ודרכי הטיפול בנושרים.

ג. רציונאל המחקר
כמחנכת וגננת ותיקה שותפה אני לטראומת הנשירה מהלימודים שחוותה וסובלת ממנה עד היום חברתי שהיא כיום אם לעשרה ילדים. חברתי זו הייתה התלמידה המצטיינת בלימודים בכיתה וכולם ניבאו לה עתיד אקדמי מזהיר. אולם הוריה הפרימיטיביים בעלי רקע סוציואקונומי נמוך העדיפו להפסיק לה את הלימודים לטובת עבודה בשדה ובבית. משם המרחק לאירוסים ונישואים היה קצר מאוד, היא נישאה בהיותה בגיל 15 שנה. על כן יש לי עניין לחקור את תופעת הנשירה מבית הספר ביישוב בו אני גרה ולבחון את דרכי הטיפול בנושרים.

ד. השיטה
במוקד הסמינריון שני חלקים עיקריים:
1. סקירת ספרות נרחבת בו אציג את תופעת הנשירה בכלל ובמגזר הערבי בפרט, בכלל זה נעמוד על האפליה בחינוך כלפי המגזר הערבי אשר לדעתי יש לה תרומה נכבדה לתופעת הנשירה.
2. מחקר-שדה איכותי הכולל ראיון שערכתי עם מנהלת פרוייקט היל"ה מהישוב עראבה. באמצעות הראיון אנתח מספר מקרים של נערים\ות נושרים\ות ודרכי הטיפול במסגרת פרוייקט היל"ה. ---------------------------------------------------------------------------------
1. ראה נספח א' חלקים עיקריים מהדוח.

תגים:

בעיית · הגישות · הנשירה · הסוציולוגית · הפסיכולוגית · סינתזה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בעיית הנשירה מהלימודים במגזר הערבי בכלל ובכפר עראבה בפרט ומסגרות טיפוליות בנושרים.", סמינריון אודות "בעיית הנשירה מהלימודים במגזר הערבי בכלל ובכפר עראבה בפרט ומסגרות טיפוליות בנושרים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.