היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 65605
האם החלטות הרבנים הרפורמים נותנות מענה להתמודדות עם סוגיית נישואי התערובת לקראת צמצום התופעה בקהילה היהודית.
4,968 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66335
האם ישנו שוני באחוז נישואי התערובת של היהודים בין שנות השישים להיום, ומדוע יש שוני כזה.
6,681 מילים (כ-20.5 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65696
סקירת הגורמים העיקריים לנישואי התערובת מחד ועמדת הציבור היהודי בארה"ב כלפי הנישואין הללו.
4,140 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70596
מהן ההשלכות של החלטת 1983 על אופן הגדרת זהות ילד לאב יהודי מהזרם הרפורמי בארה"ב?
8,178 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 63146
בחינת חוקי המישלנגה והאם הביצוע תאם את החוק.
3,916 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68861
ניתוח היצירות: 'נישואי הזוג ארנולפיני' של יאן ואן אייק; ו-'זוג נשוי בגן' של פרנס האלס.
1,001 מילים (כ-3 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61294
בדיקת הנושא באמצעות ניתוח שאלונים.
3,841 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63493
היחס לנישואים חד מיניים בישראל ופיתרונות שיוכלו ליישם אתהנישואים תוך התייחסות למושגי האזרחות והמגדר.
1,685 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64255
סקירת מקרים שהובאו בספרות המחקר
6,322 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26