היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 61470
עבודה הדנה באפיונים אישיים ועמדותיהם של מורים כלפי מקצוע ההוראה ומנסה להשיב על השאלה האם מקצוע ההוראה הוא פרופסיה.
4,848 מילים (כ-15 עמ'), 21 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61895
עבודה הבוחנת את מאפייני שירת הילדים של ביאליק ומנסה לצייר את דמותו כמחנך.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 65829
תיאור התופעה, מימדיה במגזר הציבורי, ההסברים התיאורטיים לקיומה, וכיצד מנסה נציבות שירות המדינה להתמודד איתה.
10,723 מילים (כ-33 עמ'), 30 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69030
ניתוח הצילום והשוואה ליצירות אחרות.
4,116 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70745
בחינת התנהלותו של צ'אווס והטענה כי צ'אווס אינו מנסה לכפות עצמו על העם, אלא פועל על פי אמונה בצדקת דרכו.
11,260 מילים (כ-34.5 עמ'), 40 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 62558
4,945 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 66716
ניתוח עסקת המיזוג שיצרה את חברת נס טכנולוגיות בין השנים 1997- 1999.
7,016 מילים (כ-21.5 עמ'), 29 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70721
ניתוח של השפעת הבינה המלאכותית על עולם המשפט בכלל ועל עבודתם של עורכי דין ושופטים בפרט. העבודה מנסה לנתח את הדילמות המשפטיות השונות שבינה מלאכותית יכולה לעורר בתחום המשפט וסוקרת את הפתרונות המוצעים במדינות שונות בעולם, כולל בישראל.
4,219 מילים (כ-13 עמ'), 70 מקורות, 139.95 ₪
עבודה מס' 64857
האם מערכת רווחה סוציאלית, אשר מנסה להביא לשיוויון בין האזרחים, אכן פוגעת בצמיחת המשק?
3,047 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24