היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41381
דרך הפעולה בניתוח דוחות כספיים, ניתוח מפורט של דוחות כספיים ובדיקת אפשרויות השקעה.
5,288 מילים (כ-16.5 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50833
תיאור של שלבי התכנון, המטרות, התקצוב, דרך הביצוע ואמצעי הבקרה וההערכה של השתתפות ביה"ס ב"מצעד החיים".
4,315 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50914
סקירת הנושא מההיבט של מנהל עסקים תוך התייחסות לדילמת המימון כנגד ההשקעות, ריבית ההון וההיוון, מבנה ההון בחברות וגיוס משאבים.
7,781 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70406
סקירה תאורטית וניתוח סטטיסטי.
12,792 מילים (כ-39.5 עמ'), 22 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66022
סקירת ספרות למושגים בחשבונאות פיננסית וניהולית וניתוח פיננסי של חברת MFI ע"ב דוחות רווח והפסד ומאזן החברה.
4,056 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65169
בחינת ההבדלים בין שתי החברות תוך התייחסות להבדלי ניהול.
4,484 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 67429
ניתוח ניהול הידע בבנק.
2,838 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69218
השפעת התרבות הרוסית על אופן ניהול משאבי אנוש בחברות בין-לאומיות מערביות הפועלות ברוסיה.
4,681 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60969
ניתוח החברה והכנת מערך עבודה אסטרטגי לשדרוג החברה.
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100