היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66162
הניסיונות העיקריים להחדרת המשפט העברי שהתפתחו בישראל טרם ובזמן קום המדינה וכן במגמתיות בשימוש של המשפט העברי.
8,804 מילים (כ-27 עמ'), 41 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20432
הצגת התוצאות של הזמת עדים על פי המשפט העברי (חיוב עד שקר, שילחת עד לעדות זוממת, סדרי דין ועוד).
6,178 מילים (כ-19 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 70462
הזרעה מלאכותית הטרו לוגית והזרעה מלאכותית הומו לוגית בהיבט המשפט העברי
1,896 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 66273
דיני מתנה על פי החוק הישראלי והמשפט העברי.
5,299 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60857
העבודה סוקרת את מושג ההסגרה, תכליתו, הגישות השונות לנושא ההסגרה ומציגה מסקנות שונות שהוסקו מתוך המשפט העברי.
15,753 מילים (כ-48.5 עמ'), 65 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66647
יחסה של ההלכה והמשפט העברי להזרעה המלאכותית. הקשיים ההלכתיים הנובעים מכך ופתרונות .
6,885 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68729
דיון במספר נקודות תוך השוואה בין שיטת המשפט הפוזיטיבי ושיטת המשפט העברי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 66079
הקשר בין ההשפעות הטכנולוגיות לבין התפתחות המשפט העברי בנושא המתת החסד והשפעתו על המשפט הישראלי
5,559 מילים (כ-17 עמ'), 25 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60393
איך, האם וכיצד בא לידי ביטוי המשפט הטבעי במשפט העברי.
9,873 מילים (כ-30.5 עמ'), 19 מקורות, 435.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100