היישום אינו מחובר לאינטרנט

המתנה במשפט העברי

עבודה מס' 066273

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיני מתנה על פי החוק הישראלי והמשפט העברי.

5,299 מילים ,8 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

נתינת מתנה נדונה במשפט העברי במספר נקודות שונות:
1.מתנה שכיב מרע (גוסס)
2.מתנת הבעל לארוסתו כ"תוספת כתובה".
3.מתנה על מנת להחזיר.
במשפט העברי נקודות אלו באו פחות לידי ביטוי ויותר הובלטו נקודות אחרות.
נתינת מתנה היא נושא הקשור בטבורו לדיני החוזים, שהרי יש כאן הצעה וקיבול. חוזים בפרט, ועסקאות בכלל, זקוקים הן על פי הדין העברי והן על פי החוק במדינת ישראל כי יעשו בתום לב, ללא הטעיות תוך מחשבה ברורה וצלולה לגבי מהות העסקה. המדובר הוא על חוזה כתוב ועל עסקה הנעשית בע"פ.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את הקשור על פי המשפט העברי בנתינת מתנה. העבודה תתיחס הן לפן החוזי והן לפן של הצדקה.
המקורות העיקריים לבחינת הנושא הם דני המתנה שבחלק "קניין" בי"ד החזקה לרמב"ם וכן השולחן ערוך, חושן משפט. שני אלו מבססים את טעמיהם על התלמוד.
בין השיטין יובאו דוגמאות מעקרונות המשפט העברי בחוק המתנה, תשכ"ח-1968.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. עקרונות דיני המתנה
2.1 חשיבות עמידה בדברים
2.2 הגדרת מתנה
2.3 מתנה לאלתר
2.4 חזקת הסכמה
2.5 תנאים וחיובים
2.6 מתנה לעובר
2.7 מתנה לאדם שלא ידוע מי הוא
2.8 דרכי ההקניה
2.9 זכין לאדם שלא בפניו
2.10 מתנה על מנת להחזיר
3. מתנה לאישה כתוספת כתובה
3.1 תוספת כתובה בעת האירוסין ולאחריהם
3.2 גרושה לכהן
4. טעות בנתינת מתנה
5. מתנה לאחר המיתה
5.1 מתנה "מהיום ולאחר מיתה"
5.2 מתנת שכיב מרע
5.3 הדימיון לחוק החוזים
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על פי ההלכה, אדם חייב לשמור את מוצא פיך: "מוצא שפתיך תשמור", כלור אדם שהבטיח מתנה לחברו, חייב לתת לו אותה, ולו רק משום הגינות.
בספר תהילים קט"ז מופיע הפסוק: "כל האדם כוזב" אשר אוו אומרים גם בתפילת הלל ולאחר מכן מופיע הפסוק: "נדרי לה' אשלם".
נדר הוא הבטחה לעשות מעשה מסוים בעתיד . אומנם הבטחה זו יכולה להיות בלתי מותנה, אבל רוב הנדרים המוזכרים במקרא הם בלשון תנאי כגון: "וידר יעקב נדר לאמר אם היה אלוה עימדי ... ושבתי בשלום... וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" (בראשית כח, כ- כב).
בתהילים המחבר נתקף בצרה ונודר נדר. אכן באהלו הישועה ונרפאה הוא שב ומהלך בארצות החיים ולכן הגיע הזמן לקיים את נדרו, והוא מהרהר במשמעות הנדר.

תגים:

נדר · הבטחה · מתנה · ירושה · נתינה · קבלה · לקיחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המתנה במשפט העברי", סמינריון אודות "המתנה במשפט העברי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.