היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66121
האם ניתן להגדיר את הפאשיזם כתורה אחת ברורה וזהה בכל מקום בו שימשה את השליטים?
9,757 מילים (כ-30 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40016
השוואה בין ארה"ב לבריה"מ.
2,548 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41438
הגדרת משטר מאוזן, הסיבות לכינון המשטר בישראל ובעיותיו.
1,338 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 40329
המעבר למשטר מלוכני, שלטונו של שאול, גישת ספר שמואל א' למלוכה ולשאול ושלוש תאוריות מקובלות לגבי האופי של שלטון שאול.
2,002 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62994
מיונים שונים כפי שסווגו על ידי חוקרים שונים ואופי המשטר במדינת ישראל.
3,565 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61082
מאפייני הטוטליטריזם כמשטר של מנהיג אחד ומפלגה יחידה.
16,309 מילים (כ-50 עמ'), 8 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60387
ניתוח המשטר מתקופת האפרטהייד ועד לדמוקטיה של היום תוך שימוש במונחים מקצועיים.
3,922 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 64294
מה היחס בין הטוטליטריות של המשטר לבין מידת העצמאות של העיתונות והאם העיתונות הערבית מצדדת בדמוקרטיזציה של העולם הערבי?
7,285 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66535
האם עלייתו של הימין האוונגליסטי בארה"ב מהווה איום על יציבות המשטר האמריקאי?
3,626 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100