היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 40016
השוואה בין ארה"ב לבריה"מ.
2,548 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 66121
האם ניתן להגדיר את הפאשיזם כתורה אחת ברורה וזהה בכל מקום בו שימשה את השליטים?
9,757 מילים (כ-30 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41438
הגדרת משטר מאוזן, הסיבות לכינון המשטר בישראל ובעיותיו.
1,338 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 40329
המעבר למשטר מלוכני, שלטונו של שאול, גישת ספר שמואל א' למלוכה ולשאול ושלוש תאוריות מקובלות לגבי האופי של שלטון שאול.
2,002 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61846
סקירת מדיניות החוץ הרדיקלית של משטר הבעת' השני בעיראק.
10,400 מילים (כ-32 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69149
בחינת ההשפעה של הדת על יציבות המשטר האירי.
5,357 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66535
האם עלייתו של הימין האוונגליסטי בארה"ב מהווה איום על יציבות המשטר האמריקאי?
3,626 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50519
מטרתה של עבודה זו היא להסביר את כינון משטר זה באמצעות העלאת שלוש השערות.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64837
המאבק למען זכויות האזרח בשנות השישים והשפעתו על יציבות השלטון, הממשל והמשטר בארצות הברית בתקופת כהונתם של קנדי וג'ונסון בין השנים 1968-1960.
7,740 מילים (כ-24 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100