היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64626
האם לימוד תורה שבעל פה יכול להיעשות ביתר קלות ע"י מחשב כאשר התלמידים מכירים את הפעלתו ואת דרך פעולתו.
5,466 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41567
דיון במהות הכתיבה והקריאה במחשב לעומת הכתיבה והקריאה הרגילה, היתרונות של המחשב ויישום המחשב ככלי דידקטי.
2,003 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69930
האם החדירה למערכות מחשב וקריאת מסר מהמחשב, מהווה עבירה על ס' 4 לחוק המחשבים או עבירה על ס' 2 לחוק האזנת סתר?
6,337 מילים (כ-19.5 עמ'), 41 מקורות, 556.95 ₪
עבודה מס' 20313
הצגת יעילות השימוש במחשב כעזר לימודי לתלמידים לקויי למידה, השוואה בין תלמידי כיתות ד'-ה' הלומדים בעזרת וללא מחשב + מחקר אמפירי.
9,509 מילים (כ-29.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21361
סקירת הספרות בנושא, שימוש במחשבים ככלי לימודי, השינוי במערכת החינוך, בעיות בהכנסת המחשבים ופתרונות.
4,330 מילים (כ-13.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20563
השימוש במחשבים ככלי לימוד, הצגת תיאוריות לשינוי במערכת החינוך, בעיות בהכנסת מערכות מחשבים ועוד.
7,883 מילים (כ-24.5 עמ'), 31 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41617
השימוש במחשבים בחינוך, האוריינות בחינוך היפני כמופת, סביבת למידה מתווכת מחשב והתנהגות בסביבה זו והיבטים של חשיבה אוריינית.
3,733 מילים (כ-11.5 עמ'), 41 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64575
כיצד המחשב יהווה חלק אינטגרלי ממערך הלימודים ומה יהיה תפקידו של המורה במערך שכזה והאם ניתן יהיה בעתיד, לוותר על חלק משירותיו של המורה לאור יעילות השימוש במחשב ?
6,689 מילים (כ-20.5 עמ'), 37 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69421
כניסת טכנולוגיות המידע למערכת החינוך, השימוש המחשב בהוראה ומטרותיו, היתרונות והחסרונות במחשבים בהוראה ודיון בשינוי שחל בתפקיד המורה.
7,525 מילים (כ-23 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100